Konkurs: Gresvig-gruppen, eier av G-Sport og Intersport, slo seg konkurs 3. februar. Foto: Cecilie Helgedal

Derfor gikk Gresvig-gruppen konkurs

Mandag 3. februar ble det offentliggjort at Gresvig Retail Group var konkurs.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 14:41

Gresvig Retail Group består av totalt 220 butikker, derav i underkant 95 egeneide butikker med mer enn 2.200 ansatte. Sportskjeden slo seg konkurs 3. februar. Deres 100 franchisebutikker omfattes derimot ikke av konkursen, i følge NRK

Selskapet begrunner avgjørelsen med at kostnadene og forpliktelsene knyttet til driften ikke anses som bærekraftig, melder E24

Administrerende direktør for Gresvig, Lars Kristian Lindberg, tiltrådte stillingen i 2019. Han utdyper til NRK at selskapet den siste tiden har gjort store tiltak som å gå fra tre til én kjede, store kostnadskutt og redusert både innkjøp og varelager. 

– Samtidig har vi en situasjon hvor dagens butikkstruktur og tilhørende kostnader ikke lar seg håndtere. Det blir som å øse en båt med et altfor stort hull i skroget, sier Lindberg til E24. 

– Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikke tilpasset markedsforholdene. 

Til E24 sier Lindberg at han mener konsernet har lagt et godt grunnlag som han håper en eventuell ny eier vil være interessert i å bygge videre på. 

– Vi har god dialog med banken, som har uttrykt vilje til å bidra til drift i en fase slik at bostyrer kan få kartlagt mulige interessenter og vurdert grunnlag for videre drift, sier han til NRK.