Mange skoler har ikke rutiner for oppfølging av elever som er lenge borte. Foto: Leif Harboe (CC BY-NC-ND 2.0).

Får lite hjelp ved mye fravær

Fire av ti skoler har ikke rutiner for elever som blir borte over lengre tid.
Fredag, 7 februar, 2020 - 12:29

 

Omtrent halvparten av skolene har rutiner for å ta vare på elever som kommer tilbake til skolen etter lengre fravær, viser en rapport utarbeidet av NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Dette til tross for at ti prosent av norske elever har et fravær på mellom ti og tretti dager per skoleår, og fire prosent har et fravær på mer enn tretti dager, ifølge en kartlegging fra Utdanningsdirektoratet.

Vil finne årsaker

– Det er viktig at skolene kartlegger årsakene til lengre tids fravær og hvordan elevene best kan ivaretas når de kommer tilbake på skolen, sier kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) til Aftenposten.

Grande sier hun ønsker å se på muligheten for et nasjonalt datasystem som det vi har i helsesektoren. Dette er nasjonale datasystemer som også ivaretar personvernet.

Gjør tiltak for mindre fravær

Flere tiltak gjøres på skoler rundt om i landet for å begrense fraværet. Elever ved Lier videregående skole kan hver termin vinne en iPad hvis de har null fravær, ifølge utdanningsnytt.no. Ikke alle er begeistret for denne belønningen. 

Thom Jambak i sentralstyret i Utdanningsforbundet gir skryt til Lier VGS for å redusere fraværet. Han bemerker at en slik konkurranse kan være motiverende for noen elever. Samtidig sier han at det er problematisk, fordi mange elever ikke vil ha mulighet til å vinne Ipaden på grunn av omstendigheter de ikke råder over selv.

Faværsgrensen som kom i 2016, har ført til nedgang i fraværet. Den viser blant annet at fraværet er redusert med 20 prosent i videregående skole, ifølge en VG artikkel fra januar 2019.

Emneord: