Nav må gå gjennom 1900 gamle saker etter nye endringer i regjeringen. Foto: Pressebilde Nav

Flere får trygd

Flere som har bodd i utlandet, får nå rett til trygd.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 14:51

Regjeringen endret i dag praktiseringen av folketrygdens tilknytningskrav til Norge. Det betyr at flere som har bodd i utlandet, får rett til trygdeytelser.

– Det skal ryddes opp, og de som ikke har fått de ytelsene de har rett til, skal få utbetalt dette, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Opprydning

Isaksen sier at det er en stor sjanse for at det er flere steder hvor regelverket er blitt praktisert feil, og at den nye endringen er et ledd i den pågående oppryddingen etter Nav-saken. Endringen vil ha betydning for relativt få mennesker. Nav skal nå gå gjennom 1900 gamle saker fra 2012 til i dag for å finne ut hvem dette gjelder for. Det vil kun påvirke personer som tidligere har fått avslag på søknaden fordi de har bodd for kort tid i Norge, eller fordi de har bodd flere år i utlandet. 

Endringen gjelder kun uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og etterlatteytelser. Det gjelder ikke andre trygdeytelser, som alderspensjon, dagpenger og sykepenger.

Får utbetaling

Nav skal gå gjennom avslagene fra 1. juni 2012 til i dag. De som får innvilget søknaden, vil på vanlig måte få utbetalt ytelsen. For å få rett til disse ytelsene er hovedregelen at man må ha vært medlem i folketrygden de siste tre årene. For personer med nær tilknytning til Norge kan det gjøres unntak. Det gjelder blant annet personer som det siste året har vært medlem i folketrygden, og som har oppholdt seg maksimum fem år i utlandet etter fylte 16 år.

Emneord: