ILLUSTRASJONSBILDE. Foto: Jesper Sehested Pluslexia.com (CC BY 2.0) Flickr

Foreldres utdanningsnivå har effekt på barna

Barn av foreldre med lav utdanning har større risiko for ADHD-symptomer, slår ny forskning fast.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 12:00

En ny studie av Folkehelseinstituttet viser at det er en sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå og barnas skoleprestasjoner. Forskningen undersøker årsakene til at barn av lavtutdannede foreldre oftere får symptomer på ADHD og depresjon. 

– Det er trolig ikke utdanningsnivået i seg selv som påvirker barna, men de sosiale og økonomiske livsbetingelsene som utdanningsnivået skaper, presiserer forsker Fartein Ask Torvik ved Folkehelseinstituttet, på FHI sine sider. 

Foreldres utdanningsnivå påvirker barns ADHD-symptomer

I studien kom det frem at hele 1 av 5 barn fikk sterke ADHD-symptomer, hvis ingen av foreldrene hadde fullført videregående skole. Om begge foreldre hadde høgskole- eller universitetsutdanning derimot, var det bare 1 av 20 barn som fikk samme symptomer. Både arv og miljø tatt i betrakning kommer det frem at utdanningsnivå fortsatt spiller en stor rolle. 

– Resultatene betyr at foreldrenes utdanningsnivå kan tolkes som en medvirkende årsak til hvorvidt barna får eller ikke får ADHD-symptomer og/eller problemer på skolen, sier Torvik til FHI. 

28 000 familier og hele 35 000 barn ble inkludert i forskningen. Ifølge FHI gjorde det at man i større grad kunne studere hvor sterkt arvelige forhold slår ut på risikoen hos neste generasjon. 

Lavere utdanningsnivå = lavere skoleprestasjoner 

Hvis foreldrene hadde et høyt utdanningsnivå, det vil si høyskole- eller universitetsutdanning, var det 10/100 barn som hadde problemer med å lese og skrive, opp mot 30/100 hvis foreldrene ikke hadde noe utdanning utover ungdomsskolen. 

Alternative forklaringer

Det kommer også frem i rapporten, som ble publisert i tidsskriftet Journal of Child Psychology and Psychiatry, at det kan være alternative forklaringer på resultatene. At ADHD går igjen i visse familier som pleier å ha kort utdanning, og at foreldre og barn lever under samme miljøbetingelser, kan også ses på som andre forklaringer.