Dersom en krise skulle oppstå, er det større sjanse for å klare seg selv dersom man er forberedt med et reservelager av nødvendigheter.

Ikke klar for krise

17 prosent av den norske befolkningen ville ikke holdt ut i mer enn tre døgn dersom strøm, tele-/mobilnett og internett ble borte.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 13:11

Dette kommer frem av den nylig publiserte befolkningsundersøkelsen “Husholdningers egenberedskap 2020”, laget av IPSOS på vegne av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB). Kun 14 prosent sier de er godt forberedt på å klare seg i sitt eget hjem i minimum tre døgn uten strøm, tele-/mobilnett og internett. 

Få nordmenn har rent drikkevann på lager

Dersom en slik krise skulle oppstå, er det visse ting som øker sjansen for å klare seg over en lengre periode. Blant disse er stearinlys, lommelykt, førstehjelpsutstyr, tørrmat/boksmat og drikkevann i beholdere/flasker. Undersøkelsen viser at 90 prosent av norske husholdninger har stearinlys i boligen sin, mens i underkant av 1/3 av befolkningen har rent drikkevann for krisesituasjoner. To prosent av de spurte har ingen av de nevnte tingene på lager. 

Geografisk sett scorer den nordlige delen av landet best på egenberedskap. 51 prosent i Nord-Norge er nokså godt eller godt forberedt på å klare seg selv i eget hjem i minst tre døgn, i motsetning til 33 prosent av Oslobefolkningen. 

Hvordan klare seg selv ved krise?

Hva kan man som enkeltperson gjøre for å øke beredskapen i sitt eget hjem? Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler å ha et lite reservelager av ting man er mest avhengig av. Et anbefalt beredskapslager kan bestå av blant annet 9 liter vann, to pakker knekkebrød og tre bokser med middagshermetikk per person, i tillegg til ved-, gass eller parafinovn til oppvarming. På den måten vil man være bedre rustet til å klare seg selv noen dager.