Kjeller-studenter etterlyser informasjon om flytting

Studiemiljøet på Kjeller flyttes kanskje til Oslo sentrum. Hvis det skjer, frykter studentene på produktdesign å ikke få samme læringsmuligheter som de har i dag.
Onsdag, 12 februar, 2020 - 13:00

Fra Forskningsparken bussholdeplass i Lillestrøm går det en slitt, asfaltert bilvei mellom gamle industribygg. Veien er ikke belyst, og man må gå i grøftekanten med mindre man kjører bil. 

Et moderne bygg med trekantede glassbokser på taket skiller seg ut fra de andre, og en gul logo på siden av bygget forteller hvor man er på vei. Her, rett utenfor Lillestrøm sentrum, ligger OsloMets studiested Kjeller. 

Innenfor svingdørene er det høyt under taket, og lyset siler inn gjennom de store vinduene. Klokken er litt over tre, og det klirrer i kopper fra kantina, som er i ferd med å stenge. I hallen står Ferdinand Tørum, som studerer produktdesign. Kantinestolene står tomme, og et par studenter er på vei hjem. 

– Det er aldri noe vrimlende stemning her. I lunsjpausene vil det alltid være mye folk, men det er de tre kvarterene, forteller Tørum.

Store endringer for Kjeller

OsloMet leier de fleste bygningene de disponerer. Over de neste seks årene skal åtte eksisterende leiekontrakter forhandles, og først ut er campus Kjeller. Nå som kontrakten snart utgår, spør universitetsledelsen seg om man skal bli på Kjeller eller avslutte kontrakten og flytte Kjeller-miljøet til Oslo. Rektor ved OsloMet ønsker innspill, i dette som ses på som en krevende sak. Ledelsen håper å ta en beslutning i midten av mars.


Vilde Henningsgård forstår at studentene føler de mangler informasjon. Foto: Agusta Magnusdottir

Vilde Henningsgård er læringsmiljøansvarlig for Studentparlamentet OsloMet og kan fortelle at dette handler om den strategiske utviklingen til universitetet. Spørsmålet er om OsloMet skal være i én eller to regioner. 

Staten stiller også krav til utdanningsinstitusjonene om at man skal ha det som kalles arealeffektivisering, et mål om å utnytte arealene sine bedre. 

– OsloMet har en del ikke hensiktsmessig utnyttede arealer, som fører til at vi har flere kvadratmeter per student enn en del andre institusjoner. Arealeffektivisering må derfor skje uavhengig av om vi fortsetter på Kjeller eller ikke, utdyper Henningsgård.

For lite informasjon

Inne på produktdesignstudentenes område er det mange som samler seg i gangen når de hører hva det snakkes om. Alle har en mening om saken, både hva som kommer til å skje, og hva de vil skal skje. Flere av dem føler beslutningen kommer brått på, og er redde for at de som skal ta avgjørelsen, ikke vet nok. 


Ingelin Mari Åmo, Ferdinand Tørum og Mats Ugland inne på allmennverkstedet. Foto: Agusta Magnusdottir 

– Det skal tas et stort valg, der konsekvensene av valget skal besluttes etter at det er tatt. Det er helt fjernt i seg selv. Studentene er usikre, for det er ingen som vet hva som står på spill, eller hva det snakkes om, sier Ferdinand Tørum.

– Jeg tror de fleste vet hva de ønsker å få ut av situasjonen, men splittelsen kommer av hva man antar vil skje - det blir en gjettekonkurranse, svarer Mats Ugland. Han studerer også produktdesign.

– Ja, det blir drømmerne mot realistene, på en måte, avslutter Tørum.

Drømmerne og realistene han snakker om, er de som ser for seg et stort, felles kreativt miljø i Oslo sentrum, mot dem som tenker at en flytting til Oslo vil bety en nedrustning av studiene som i dag holder til på Kjeller.

En gjentatt frase i diskusjonen mellom studentene lyder “men det er bare spekulasjoner”. De vet rett og slett ikke så mye om hva som vil skje med dem eller studiet deres, uavhengig av hva utfallet vil bli.


Ferdinand Tørum og Mats Ugland inne på tekstilrommet. Foto: Agusta Magnusdottir

Det er flere grunner til å avslutte leiekontrakten på Kjeller, men økonomi og arealutnyttelse kommer høyt opp på listen. Og areal, det har studentene på Kjeller mye av. 

– Ja, vi har to kjøkken, smiler Tørum.

– Vi har tre kjøkken, faktisk! påpeker Ugland.

– Jo, masterkjøkkenet også, husker Tørum.

– Og nede, fortsetter Ugland.

– Ja, lillekjøkkenet nede. Vi har fire kjøkken! innser Tørum.

– Men det har vi jo fått fordi det ikke er noe mattilbud i nærheten. Hvis vi flytter til Oslo, så trenger vi ikke fire kjøkken, akkurat, avslutter Ugland.

Store muligheter på Kjeller

Fra ett verksted til det neste, fulle av verktøy og materialer. Mulighetene tar aldri slutt. Det kryr ikke av studenter, men det er noen i nesten hvert rom. Fra et rom til et annet forandrer lyden, lukten og luften seg. Studentene beskriver det som sin egen lille verden, her nede i kjelleren på Kjeller. 

Det er flere designskoler i Oslo. Folk søker seg hit fordi de vil ha det skolen har å tilby. Man blir en av mange hvis man flytter til Oslo.

Mats Ugland

Det går en luftvegg mellom treverkstedet med frisk konglelukt, og det lille sprayrommet hvor en metallisk, tett lukt svever i luften. Her må man bruke masker. Mats forteller at det har kommet et par naboklager herfra. Det kommer lukt fra avsugene, men her på Kjeller er det nesten ikke naboer å få klager fra. I Oslo er det annerledes. 

– Man vet ikke hva de forskjellige valgene innebærer, sier Ugland.

Han sier at hvis de hadde fått et tydelig svar på hva hvilke konsekvenser en flytting vil få, ville det vært lettere å vurdere forslaget. Videre påpeker han at muligheten de har til å jobbe med alle slags materialer, skiller studiet deres fra andre designstudier. Reduseres mulighetene, kan produktdesign-linja bli en av mange.


Verkstedvaktene i gult går rundt på skolen etter at foreleserne har dratt. Foto: Agusta Magnusdottir

Det andre alternativet

Endringer vil skje uansett om leiekontrakten på Kjeller fornyes eller ikke. Rektor ved OsloMet, Curt Rice, forteller at universitetet er i en krevende økonomisk situasjon på grunn av effektiviseringskuttet fra departementet. Penger og areal må frigjøres. 

– Å bo litt trangere er ikke til å unngå. Vi kommer til å gå ut av en leiekontrakt, om det blir på Kjeller eller i Pilestredet.

Han forteller videre at de ønsker å finne en løsning som ivaretar studentenes behov, men kan for øyeblikket ikke komme med noe svar på hva som vil skje med spesialrommene. 

Dersom universitetet skal forbli på Kjeller, kan de ikke bare opprettholde programmene som allerede er der. Da må også flere programmer og studenter flyttes dit fra Pilestredet, for å skape et mer levende læringsmiljø og utnytte ressursene bedre, avslutter Rice. 


Minken Haga Stenersen på glasurrommet. Foto: Agusta Magnusdottir

Studentene på Kjeller er klar over at det uansett vil bli endringer. Det er kanskje ikke studentene i Pilestredet.

– Det er store områder som ikke blir brukt. Hvis vi fortsetter å være her, så blir ikke ting sånn som de var før. Det blir endringer uansett. Det er det mange av studentene i Pilestredet ikke er klar over – det er en mulighet for at folk blir flyttet fra Pilestredet og hit. Da blir det nok mye grining, påpeker Ferdinand.

Har følt seg nedprioritert lenge

Tilbake i gangen på produktdesign prater studentene om hvor lite informasjon det er om Kjeller. De forteller at det er dyrt å få gjesteforelesere hit.

– Det har hendt at forelesere ikke finner fram. En gang ventet vi på undervisning, og så fikk vi beskjed om at gjesteforeleseren trodde det var “i kjelleren”, sier Egle Juodziukynaite.

– Jeg trodde også det da jeg søkte her, jeg trodde det var campus kjeller. At campus kjeller var kjelleren ett eller annet sted i Pilestredet, sier Tørum.

En gang ventet vi på undervisning, og så fikk vi beskjed om at gjesteforeleseren trodde det var “i kjelleren”.

Egle Juodziukynaite

– Jeg trodde også det! Så jeg søkte studentbolig i Pilestredet og fikk det. Plutselig sa noen at “det blir ikke fem minutter å gå dit. Det tar nærmere femti minutter med offentlig transport”, sier Juodziukynaite og ler.

Vilde Henningsgård har selv gått på Kjeller, og hun kan fortelle at forvitringen av Kjeller ikke har skjedd av seg selv. Man har fjernet ledelse, administrasjon og tjenester. Man har heller ikke satt inn særtiltak for å løfte kvaliteten på trivselen der ute. Dette er noe OsloMet, men også SiO og Lillestrøm kommune kunne håndtert bedre, mener Henningsgård.

Bør ha tillit til institusjonen

Dagens leiekontrakt på Kjeller utgår i 2023, men beslutningen om hva som vil skje, kommer i løpet av våren 2020. Meningene er delte blant studenter og lærere.

– Man vet ikke helt hva man sier ja eller nei til. Flertallet i studentparlamentet lener seg mot at vi burde inngå en avtale på Kjeller. Rett og slett fordi man ikke aner hva det innebærer å si nei til det, forteller Henningsgård. Videre sier hun:

– Studentene skal ikke trenge å bekymre seg kjempemasse, fordi uavhengig av hva som skjer, så kan ting gå veldig bra. Det er noen utfordringer som følger med begge alternativer, men vi bør ha tillit til at institusjonen skal gjøre så godt de kan for at dette skal gå bra.