Illustrasjonsbilde av: Carl Spencer, CC BY-ND 2.0 Flickr.

Lastebil- og trailerlærlinger tjener mest

Lastebil- og trailersjåførlærlinger tjener mest hver måned, mens frirsørlærlingene tjener dårligst. Dette viser ny undersøkelse.
Onsdag, 5 februar, 2020 - 14:48

Lærlingene innenfor lastebil- og trailersjåføryrket hadde i september 2018 en median månedslønn på 28 420kr. Dermed tjente de mest av alle lærlinger i landet.

Medianlønn

Medianlønnen utgjør midtpunktet som fremkommer ved å sortere arbeidsforholdene i stigende verdi etter månedslønn.

I denne undersøkelsen benyttes medianlønn i stedet for gjennomsnittslønn, da enkelte svært høye lønninger trekker opp gjennomsnittslønnen.

Kilde: ssb.no

Lærlingene i yrker som pleiemedarbeidere og havbruksarbeidere ligger på andre og tredje plass på listen over høyest inntekt. Lavest medianlønn hadde frisørlærlingene, med en månedslønn på 12 530 kr. Dette viser en undersøkelse som Statistisk Sentralbyrå la frem 7. januar i år. 

Det er likevel ikke frisørlærlingene som tjener dårligst hvis man sammenlikner med hva de vil tjene når de kommer ut i bransjen. IKT-lærlingene tjener bare 29 prosent av det de vil få når de er ferdig utdannete driftstekninkere. Frisørlærlinger tjener 41 prosent. Snittet for alle lærlinger er 44 prosent.

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: