ILLUSTRASJONSFOTO. Foto: Tore Sætre / Wikimedia

"Meetoo-domstolen" behandler sine første saker

I januar fikk diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering. Nå behandles de to første sakene.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 13:06

17. juni 2019 vedtok stortinget å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering.

Diskriminerigsnemnda fikk fra 1. januar i år myndighet til å behandle saker om seksuell trakassering etter likestillings- og diskrimineringsloven. Nå behandles de to første sakene i den nye domstolen, det melder Nettavisen via NTB

Direktør for nemndas sekretariat, Ashan Nishantha, sier til Rett24 at de første sakene helt nylig har kommet inn til behandling. 

– Lavterskeltilbudet består for det første i at det er gratis å klage. Man trenger ikke bekymre seg for motpartens sakskostnader, dette skal kunne gjøres uten bistand fra advokat, sier Nishantha. 

Han forklarer videre at hele prosessen kan gjøres med skjemaer som en kan laste ned fra nett.

– Nemndas sekretariat har et selvstendig ansvar for å få saken opplyst, så vi vil følge opp og be om det vi trenger for å gjennomføre prosessen, på vegne av begge parter. 

 

 

Emneord: