Avløpsrenseanlegget i Petrozavodsk, Russland, er en av forurensningskildene som er fjernet fra verstinglisten i Barentsregionen. Foto: Antonio Bonanno (CC BY-SA 2.0) Flickr.

Miljøforbedringer i Barentsregionen

Fire store forurensingkilder er strøket fra verstinglisten.
Torsdag, 6 februar, 2020 - 13:36

Barentsregionen 

  • Består av 14 fylker, i de nordligste delene av Norge, Sverige, Finnland og Russland.
  • Miljøarbeidsgruppen ble etablert i 1999 med mål om å forbedre og dokumentere utviklingen i regionen.
  • “Hot spots”: Lite areal med høye temperatur forskjeller
  • Samarbeidet er etablert i 1993 som en base for samarbeid mellom nordområdene.
  • Samarbeidet omhandler miljøvern, økonomi, vitenskap, teknologi, transport, urbefolkning, kultur og turisme.

Den 4 og 5. februar har miljøministre og statssekretærer fra Norge, Sverige, Finland og Russland samlet seg for å diskutere klima- og miljøsamarbeidet i Barentsregionen, melder regjeringen. Under møtet ble fire områder strøket som kritiske, etter dokumenterte miljøforbedringer.

De fire forurensningskildene som ble strøket var treforedlingsbedrifter i det Arkhangelsk fylke, som ga store mengder dioksinutslipp. Mondi treforedlingsfabrikk i Komirepublikken, og avløpsrenseanlegget i Petrozavodsk.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsen, sier at Barentslandene har gjort en felles innsats for å løse de største miljøutfordingene i regionen. 

- Barents-samarbeidet er et vellykket regionalt samarbeid, sier Holsen.

Én av hovedprioritetene i samarbeidet er å forbedre de 42 “hot-spotsene” i den nordlige delen av Russland. 

 


Disse områdene ble klarert som mindre miljøskadelig etter møtet. Illustrasjon: Piktochart