Norske barn er mest på nett i Europa. Foto: GSCSNJ (CC BY-NC 2.0 Flickr)
Safer Internet Day 2020:

Deler mest på nett

Norske foreldre er verst på deling uten barnas samtykke.
Tirsdag, 11 februar, 2020 - 11:08

11. februar er Safer Internet Day, et initativ fra EU for å fremme trygg internettbruk. I forbindelse med dette har forskere fra EU-land skrevet en rapport basert på nitten land i Europa. Her kommer det frem at norske foreldre er på toppen når det gjelder internettbruk.

36 prosent av norske barn oppgir at deres foreldre eller foresatte har delt informasjon om dem på nett uten samtykke, melder NTB. Av landene som har vært med i undersøkelsen, er dette helt klart høyest.

Det oppgis også at norske barn bruker mest tid på nettet av europeiske barn, med et gjennomsnitt på tre og en halv time hver dag. Sveitsiske barn bruker minst, med omtrent to timer.

I rapporten kommer det frem at over halvparten av norske foreldre uttrykker stor bekymring over barnas nettbruk. Samtidig viser 70 prosent av foreldrene under 40 år at de er svært bekymret over barnas mobilbruk.

Emneord: 
Tags: