Flere uttrykker frustrasjon rundt høyesteretts utvelgelsesprosess. Foto: toresetrephoto, CC BY-SA 2.0

Oslo-overvekt i Høyesterett

18 av 20 høyesterettsdommere har fullført sin juridiske utdannelse ved Universitetet i Oslo.
Torsdag, 27 februar, 2020 - 14:56

Nylig ble det innstilt to nye høyesterettsdommere. Kine Elisabeth Steinsvik (42) og Erik Thyness (57) var de to utvalgte av totalt ni søkere til jobben. Stillingen som dommer i Høyesterett er en av de mest prestisjefylte innenfor det juridiske miljøet i Norge.

Steinsvik og Thyness ble begge uteksaminert ved Universitetet i Oslo. De føyer seg dermed inn i et klart flertall av Oslo-utdannede dommere i Høyesterett, melder nrk.no. Denne skjevfordelingen mener andre i fagmiljøet at er et problem.

– Lav tillit til Innstillingsrådet for dommere

– Store deler av det juridiske miljøet går rundt og har lav tillit til Instillingsrådet for dommere (IR). Det har vært mye kontroverser og støy rundt ansettelser av høyesterettsdommere tidligere. Det er noe som gjør at rekrutteringen til Høyesterett blir så skjev som den er i dag, at de vektlegger andre ting enn faglige kvalifikasjoner, sier Hans Fredrik Marthinussen, professor ved Universitetet i Bergen til nrk.no.

Han, med flere, er bekymret for hvilke kvalifikasjoner som legges til grunn for en utvelgelse finner sted. Offentligheten får heller ikke innsyn i akkurat den prosessen. Derfor spekuleres det på om den såkalte selvrekrutteringen kan skyldes ubevisst diskriminering.

Troverdighet

– Det kan hende at det foregår en ubevisst diskriminering i ansettelsen og karriereutviklingen. Selv om vi prøver å ikke diskriminere, så skjer det i praksis, sier Malcolm Langford, professor ved Universitetet i Oslo, til NRK.

Han peker også på faren ved selvrekruttering, der særlig utdanning og geografi kan ha en innvirkning på hvordan det dømmes i ulike saker.

– Det vil ha betydning for hvordan dommere dømmer i saker. Sammensetningen kan gå utover Høyesterett sin legitimitet.

Emneord: