Trusselvurderingen retter fokus mot den digitale verden. Foto: Blogtrepeneur (CC BY 2.0 Flickr)

PST: Norges tre største trusler

Det digitale samfunnet fører til økt sårbarhet på flere områder.
Mandag, 10 februar, 2020 - 11:09

Tirsdag 4. februar la Politiets sikkerhetstjenste (PST) fram sin årlige trusselvurdering. 

Rapporten Nasjonal trusselvurdering 2020 viser at dette er de tre mest alvorlige truslene mot Norge i 2020:

  • Spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret
  • Digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur
  • Terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

Lite forandring

Trusselbildet har dermed ikke forandret seg betraktelig siden 2019, da PST vektla statlig etteretningsvirksomhet, politisk motivert vold og trusler mot myndighetspersoner som hovedtrusler. Myndighetspersoner regnes fortsatt som en utsatt gruppe for trusler.

En rekke norske myndighetspersoner vil bli utsatt for hatefulle, sjikanerende og truende hendelser i året som kommer, men terskelen for å gjennomføre angrep mot myndighetspersoner vil fortsatt være høy, står det i rapporten.

Unge politikere utsatt

«Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk», skriver PST i årets trusselvurdering. 

MDG-politiker Eivind Trædal, som er gift med partiets profil Lan Marie Berg, er glad for hvordan trusselvurderingen fremhever temaet.

– Det er bra at PST anerkjenner dette. Jeg håper det også innebærer at innsatsen blir skjerpet mot miljøer på nett som pisker opp hat mot politisk engasjerte og folkevalgte, sier Trædal til Filter Nyheter.