Klimakur 2030

Spiser kastet mat for å redde kloden

I den nye Klimakur 2030-rapporten er matsvinn et av regjeringens fokuspunkter for å kutte norske klimagassutslipp.
Fredag, 14 februar, 2020 - 12:15

Den 31. januar ble rapporten Klimakur 2030 lagt frem. Rapporten samler råd om hvordan Norge kan kutte sine klimagassutslipp i mange ulike sektorer. Det endelige målet er 50 % reduksjon i utslipp innen 10 år, i tråd med det Norge har bundet seg til i Paris-avtalen. Senere i år skal regjeringen legge frem en stortingsmelding om hvordan vi skal nå det totale utslippsmålet. Da vil rapporten danne det faglige grunnlaget.

Matsvinn er et av punktene i rapporten, og målet er å halvere klimagassutslippene forbundet med kasting av mat. I Norge er det husholdninger som står for over halvparten av vårt totale matsvinn, etterfulgt av matindustrien og daglivarebransjen. 

Journalen ble med to søppeldykkere ut på leting etter spiselig mat i daglivareforetningers søppelkontainere.