Marin forsøpling er en stor miljøutfordring som ser ut til å stadig øke. Miljøprisen "Gullklypa" går i år til Sten Helberg for sitt engasjement for strandrydding og forsøpling av havene. Foto: Bo Eide (Flickr CC BY-NC 2.0)

Sten Helberg er årets Gullklype

Miljøprisen "Gullklypa" går til Sten Helberg for sitt arbeid med marin forsøpling.
Fredag, 7 februar, 2020 - 10:08

Onsdag 5. februar ble årets “Gullklype” kåret. Prisen deles ut av foreningen Hold Norge Rent, og deles ut til enkeltpersoner eller institusjoner som har gjort en spesiell innsats mot forsøpling. 

Årets pris går til Sten Helberg, som i 2016 startet organisasjonen Kystlotteriet i 2016 sammen med Naturvernforbundet i Østfold. Intiativet skal motivere folk til rydde søppel i skjærgården gjennom premiering. Ved å fylle og levere inn søppelsekker til Kystlotteriet får man utdelt lodd og er med i trekningen av premier. “På denne måten ønsker Kystlotteriet å øke bevisstheten rundt marin forsøpling, og å tilby folk en mulighet til å gjøre en innsats for miljøet gjennom noe som minner litt om en skattejakt”, skriver Helberg på organisasjonen sine nettsider. 

Helberg driver også flere tiltak mot marin forsøpling, blant annet Marin Omsorg, som gir straffedømte muligheten til å gjøre opp for seg på en meningsfull måte ved å plukke søppel i strandkanten. Prosjektet er et samarbeid med Kriminalomsorgen. 

Tilskudd til marin opprydding 

Flere ønsker å støtte opp om og premiereinnsatsen for å rydde i strandkanten. Miljødirektoratet bevilger i år 70 millioner kroner til oppryddingsprosjekter og forebyggende tiltak mot marin forsøpling. Både frivillige og ideelle organisasjoner, samt private virksomheter, kan søke om en minstesum på 300.000 kroner. Fristen for å søke er 7. februar 2020.