Elverum er et av fire sykehus som potensielt kan få konsekvenser av det nye storsykehusets plassering. Foto: Eskild Magnussen

Nytt storsykehus truer lokalt akuttmottak

Det er fortsatt uklart hvor det nye storsykehuset i Innlandet kommer til å stå. Plasseringen vil være avgjørende for det fremtidige tilbudet ved Elverum sykehus.
Fredag, 14 februar, 2020 - 12:18

I forbindelse med et nytt storsykehus for Innlandet, står Elverum i fare for å miste sitt lolkalsykehus. Befolkning er bekymret. 

– Jeg er født og oppvokst i Elverum, og det har en stor personlig betydning for meg. Alle som bor her er en del av et nærmiljø, og vi kjenner på behovet for tjenestene som sykehuset gir oss, sier ordfører i Elverum, Lillian Skjærvik. 

Hun trekker frem nærheten til sykehuset som en viktig trygghet for innbyggerne i Elverum og områdene rundt byen.

Nå står sykehuset i fare for å måtte avvikle deler av sitt tilbud, dersom storsykehuset legges til Hamar i stedet for Mjøsbrua.

 

 

Emneord: