Annenhver nordmann opplever pengemangel før neste lønning. Foto: Mattis Folkestad, NRK P3. Link til lisens: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Studenter tjener mindre

Studiestøtten har økt de siste årene. Parallelt med denne utviklingen har studentene mindre lønnsinntekt enn før.
Torsdag, 27 februar, 2020 - 14:54

En fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at studiestøtten i Norge har økt med til sammen syv prosent mellom 2013 og 2018. Økningen kan sees som todelt. For det første ble den månedlige studiestøtten oppjustert fra 2014. I tillegg har støtten blitt gradvis utvidet fra 10 til 11 måneder mellom 2017 og i år.

Økning i støtte, nedgang i lønnsinntekt

Den samme rapporten viser samtidig at fulltidsstudenters inntekt ved siden av studiene har falt med seks prosent i samme periode. Det gjør at den totale kjøpekraften til studenter i studenthusholdninger kun har økt med litt over én prosent i perioden, på tross av økningen i studiestøtte. For studenter utenfor studenthusholdninger har kjøpekraften gått ned med over fire prosent.

Rapporten viser at et svekket arbeidsmarked i perioden har gitt nedgang i lønn også for ikke-studenter. Nedgangen er likevel markant større for studenter, og det er de yngste studentene som har gått aller mest ned i inntekt. For fulltidsstudenter under 21 år hadde medianinntekten i 2018 falt til 83 % av det den var i 2013. 

7 av 10 jobber ved siden av studiene

På OsloMet er mange studenter i jobb ved siden av studiene. Vi spurte ti studenter på tvers av utdanningsprogram, og fant at syv av dem jobber ved siden av studiene for å få økonomien til å gå opp. Av de siste tre søker en av dem etter jobb, og en bor hjemme hos foreldrene. 


Ti studenter ved OsloMet svarte på hvorvidt de jobber ved siden av studiene. Grafikk: Sofie Granberg.

Disse tallene samsvarer med en eldre rapport fra SSB med tall fra 2016, som blant annet viste at norske studenter brukte mer tid på betalt arbeid enn studenter i våre skandinaviske naboland. Den samme rapporten fant at i Norge jobbet syv av ti ved siden av studiene. For en mindre andel var arbeidsmengden så stor at det gikk utover studiene.

Flere står på eksamen

I den nyeste rapporten peker SSB også på at flere enn før tar ut stipend. Det betyr at flere studenter enn før står på eksamen. Det understrekes at disse tallene ikke sier noe mer om karakterer og prestasjoner enn at strykprosenten har gått ned.

Statistikkbyrået påpeker i rapporten at det er for tidlig å trekke konklusjoner om bakgrunnen for den utviklingen de ser. De skriver at utviklingen må fortsette over flere år før man kan si om det er et svekket arbeidsmarked, eller økningene i studiestøtten som har ført til at studentene tjener mindre. Det samme gjelder hvorvidt økt studiestøtte har sammenheng med eksamensprestasjoner.