Utvidelsen av Bredtveit fengsel vil føre til at mye av grøntarealet forsvinner. Foto: Idun Teeuwen

Store protester mot fengselsforslag

Store grøntarealer vil forsvinne dersom Bredtveit fengsel bygges ut. Lokalmiljøet er sterkt imot forslaget.
Fredag, 28 februar, 2020 - 12:13

Oslo fengsel skal flytte fra Grønland, men det er uenigheter om den nye plasseringen. Statsbygg har foreslått at Bredtveit kvinnefengsel kan utvides med flere nye bygg, på inntil fire etasjer. Dette vil gi 400 nye plasser hvorav 350 er tenkt å huse menn. Både bydel Bjerke, bydel Grorud, Alnaelvas Venner og lokalmiljøet er kritiske til forslaget. 

Ønsker ikke større gjerder 

Vidar Berget, leder i Alnaelvas venner, forteller at han er bekymret for hva som vil skje dersom fengselet blir utvidet. 

– Vi hadde jo egentlig håpet at gjerdene ville forsvinne. Før var hele dette området fylt av natur, men nå er det bare dette igjen, sier han, og peker på den lille skogen som omgir fengselsgjerdene.

Ifølge Berger er skogen rundt dagens kvinnefengsel flittig brukt av lokalbefolkningen. Han legger til at det hadde vært synd om det lille grøntområdet som er igjen skal forsvinne. 

Se video over de utsatte grøntområdene her:

 

Stor motstand 

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt Statsbygg oppdraget å finne ut hvor det nye Oslo fengsel skal bygges, siden det nåværende fengselet på Grønland er i dårlig stand. I en mail til Journalen skriver kommunikasjonsdirektør for Statsbygg, Hege Njaa Aschim, at de har sett på 180 tomter. Bredtveit er en av tre som vurderes sterkt. 

– Alle kommentarer og innspill vil samles og legges inn i vurderingen som skal gjøres, skriver Aschim. 

Forslaget har også møtt mye motstand fra Plan- og bygningsetaten (PBE). PBE er enige i behovet for et nytt fengsel, men kommenterer i sin rapport at området rundt Bredtveit fengselet ikke vil tåle en slik utbygging. 

“Vi anbefaler at Statsbygg finner en annen plassering og/eller revurderer sin kravspesifikasjon for høysikkerhetsfengsel dersom det skal kunne plasseres i Oslo”, skriver de i rapporten. 


Mange mener et nytt og større fengsel ikke egner seg i dette området. Foto: Idun Teeuwen

 

Bydelen imot forslaget 

Lars Erik Fuglesang er leder i Bjerke bydelsvalg. Han stiller seg også negativ til utbyggingen. 

– Dette synes vi svært lite om. Vi har en tverrpolitisk enighet om at denne utbyggingen ikke er ønsket, sier han til Journalen. 

Fuglesang ramser opp flere argumenter for hvorfor dette ikke vil egne seg for nærmiljøet. 

– I tillegg til at vi vil miste en av de få grønne lungene vi har igjen, er vi redde for at det vil skape en utrygghet. Områder med store murer og gjerder kan jo virke skremmende. De som bor i nærområdet vil få en stor mur rett utenfor vinduet, sier han.


Beboerne i området vil risikere å få murvegger foran vinduene sine. Foto: Idun Teeuwen

 

Underskriftskampanje 


Mari Olsgaard. Foto: privat

9. februar startet nærområdets beboere en underskriftkampanje mot utvidelsen av Bredtveit fengsel, på vegne av nærområdets beboere. Per i dag, 11. april, har 860 personer skrevet under. Mari Olsgaard har hatt en sentral rolle i kampanjen, og forteller at hun trives med fengselet som nabo, men at den mulige utbyggelsen ikke er velkommen. Olsgaard er, i likhet med bydel Bjerke, bekymret for å miste grøntområdet. 

– Hvis Statsbygg får gjennomslag for planene, vil vi miste mye av tilgangen til friluftsarealer, og vil få mye mer trafikk. Det viktigste for oss er at skogen får bestå, og at de ansatte og innsatte i fengselet får det godt, sier hun. 

Selv om det har vært stort engasjement, og mange har skrevet under på kampanjen, er hun bekymret for hvordan saken kan utvikle seg. 

– Jeg har inntrykk av at Statsbygg ofte får gjennomslag, så jeg er nervøs. Vi krysser fingrene for at skogen får bli, sier hun.  


Lokalmiljøet er redde for å miste skogen. Foto: Idun Teeuwen

 

Positiv til utbygging 

Assisterende fengselsleder på Bredtveit fengsel, Siri Gaarder Brock-Utne, sier til Journalen at fengselsledelsen er positive til den mulige utbyggingen på Bredtveit. Det nåværende fengselet ble bygget på 1920-tallet, og er ifølge Brock-Utne et gammelt anlegg som trenger en oppgradering. 

– Med en helt annen moderne bygningsmasse følger mange fordeler. Vi vil få bedre fellesfunksjoner som større skoleavdeling, helsetjeneste og oppgradert tannhelseklinikk, sier hun. 

Brock-Utne legger til at utbyggingen skaper flere arbeidsplasser, samt at et nytt og oppgradert fengsel i Oslo er positivt. 

– Det er viktig at et fengsel ikke er langt unna politiet, og vi trenger et mannsfengsel i Oslo-området, sier hun. 


Dagens kvinnefengsel er et gammelt bygg fra 1920-tallet. Foto: Idun Teeuwen

 

Det beste alternativet 

Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsdirektør ved Kriminalomsorgen, skriver i en epost til Journalen at Kriminalomsorgen ser på Bredtveit fengsel som det beste alternativet for et nytt fengsel. 

– Det nye fengselet skal tilrettelegge bedre for oppfølging og rehabilitering av de innsatte, og mindre isolasjon. Et annet viktig poeng for utbygging av nytt fengsel, er å ivareta politidistriktets behov for varetektsplasser. I tillegg er det beskrevet et behov for å være nært et kollektivknutepunkt, skriver hun. 

Journalen har gjentatte ganger prøvd å få kommentar fra Justisdepartementet, men de svarer i en epost at de dessverre ikke kan prioritere denne saken nå.


Statsbygg har Bredtveit fengsel som et av tre alternativer for nytt Oslo fengsel. Foto: Idun Teeuwen