Ungdomspanelet består av ti ungdommer, deriblant Tuva Nordøy (f.v.), Mohamed A Alhaj, Ole Kristian Lona Moa, og Johannes Brekka. Foto: Barne- og familiedepartementet.

Vil lytte til ungdommen

Barne- og familiedepartementet har fått sitt første ungdomspanel. Panelet skal gi innsikt i hvordan barn og unge har det hvis de vokser opp i en familie med dårlig råd.
Fredag, 28 februar, 2020 - 14:42

– Det er ungdom som vet hvordan ungdom har det, og derfor er det så viktig at ungdom er med på å velge løsningene, sier Ole Kristian Lona Moa fra Harran i en pressemelding fra regjeringen.

Samarbeid

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gleder seg til å følge arbeidet til panelet. 

– Engasjert ungdom vil kunne hjelpe til med å finne ut hvordan det er å vokse opp i familier med dårlig råd, og ikke minst hvordan vi kan gi alle barn og unge like muligheter. Det blir spennende å se hva slags tiltak panelet foreslår, sier Ropstad i pressemeldingen fra regjeringen.

Barne- og familiedepartementet samarbeider med fem andre departementer om å lage en plan for hva som må gjøres for at barn og unge i familier med dårlig råd, skal få det bedre. Høsten 2020 presenteres dette arbeidet som en egen strategi.

Ungdomspanelet møttes første gang 12.-13. februar. Frem mot sommeren skal de ha ytterligere fire samlinger. I utvelgelsen av panelet er det lagt vekt på mangfold. 

Vil følge med

Redd barna er også positive til det nye ungdomspanelet, men er samtidig opptatt av at ungdomspanelet skal få reell innflytelse. 

– Redd Barna er glade for at Barne- og familiedepartementet, med det nye ungdomspanelet, synes å ta et skritt i retning av å styrke sitt arbeid, med ungdoms medvirkning inn i nasjonale beslutningsprosesser, skriver de i en mail til Journalen.

 – Vi vil følge med på dette videre fremover, med fokus på hvordan de unges innspill faktisk blir tatt på alvor, og synliggjøres i den endelige planen, skriver de. 

Emneord: