Y-blokka som omkranser Høyblokka. Foto: Helge Høifødt

Y-blokka rives: — Helt forkastelig

Presidenten i Norske arkitekters landsforbund kaller rivingstillatelsen arrogant.
Onsdag, 26 februar, 2020 - 10:42

NRK melder onsdag morgen at Y-blokken kan rives. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har valgt å ikke imøtekomme klagene de har mottatt på vedtaket. Departementet har latt økonomiske hensyn veie tyngere.

Varsler søksmål

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund, kommenterer departementets avgjørelse slik:

- Det synes vi er helt forkastelig. Vi har varslet søksmål mot staten, og de velger å se bort fra dette før saken har fått en behandling. Dette synes vi jo er arrogant. Vi har gjort de prosesuelle skrittene vi kan ta, men dette er en sak som ligger hundre prosent hos staten, og det er ingen andre utenfor som har mulighet til å påvirke dette. Det er ingen annen mulighet enn å ta det til retten, og den muligheten tar de nå bort fra samfunnet. 

Rivingstillatelse til tross for motstand

Statsråd Nikolai Astrup uttaler til NRK at departementet idag har behandlet forespørselen om å utsette rivingen. Ambisjonen hans er nå å få satt prosessen i gang. 

Etter angrepene på Regjeringskvartalet 22. juli 2011 har det vært stor debatt om rivingen av Y-blokka. Deler av blokka fikk skader under terrorangrepet.

Rivingen har vært sterkt kritisert, blant annet fordi blokka er dekorert av kunstneren Pablo Picasso.

Internasjonal oppmerksomhet 

Både nasjonale og internasjonale organisasjoner har kritisert rivingstillatelsen. I 2015 og 2019 oppførte den europeiske kulturvernorganisasjonen Europa Nostra Y-blokka som et av europas mest truede kulturminner. 

 
Hva synes du om rivingen?

Helt forkastelig!
Greit for meg
Hva er Y-blokka?
 
 
 
 
 
 
Emneord: