Slike teaterforestillinger blir trolig ikke å se til våren i landets mange teaterhøyskoler. Foto: Studentenes Fotoklubb (CC BY-NC 2.0 Flickr)
Covid-19

Lærer mindre uten praksis

Mange kreative utdanninger sliter med å tilrettelegge skolehverdagen når undervisningen blir digital.
Fredag, 27 mars, 2020 - 11:46

Studiehverdagen har endret seg drastisk for studenter i hele landet. Etter at regjeringen innførte strenge tiltak for å bekjempe coronapandemien, har mange studiesteder flyttet undervisningen digitalt. I motsetning til mange disiplinfag, som har en enklere overgang til hjemmekontoret, har kunststudiene det vanskeligere med å takle omstillingen. Mange kreative studier er avhengige av fysisk oppmøte og praktisk gruppearbeid, noe som nå ikke lar seg gjennomføre. 

Lite læringsutbytte


Sofie Bøttger Bratberg (19) har undervisning hjemmefra nå som skolene i hele landet er stengt. Foto: Privat.

Sofie Bøttger Bratberg (19) går på forstudium teater, et ettårig tilbud i regi av Oslo kulturskole for de som vil søke seg videre til skuespillerutdanninger. Til deres avslutningsprosjekt skal klassen hennes sette opp radioteater istedenfor en vanlig forestilling som planlagt.

– Den første uken var en slags prøveperiode der ingen visste hva vi skulle og når. Men nå har vi fått en timeplan hvor det er lagt opp til gruppearbeid, egenarbeid og videomøte slik at vi fyller opp skoledagen fra ni til fire, sier hun. 

Bratberg opplever at lærerne er gode til å hjelpe og veilede. Klassen mottar mange meldinger og e-poster daglig med informasjon om undervisningen. Likevel har det vært vanskelig å få stort læringsutbytte med skoletimer hjemmefra.

– Nå jobber vi med å forske på et individuelt tema og lage ulike bevegelsesmønstre til det. Vi bruker det vi allerede har lært til å gjøre oppgavene, så det har vært vanskelig å lære noe nytt når lærerne ikke er til stede, forteller hun.

Må motivere seg selv 

Også på Musikkteaterhøyskolen, der Ane Gregersen Aas (20) går, har coronaviruset satt undervisningen på vent. Dialogprosjektet de holder på med er erstattet med monologfremføring, og studentene må nøye seg med mindre veiledning og tilgjengelighet fra lærerne.

– Vi får enkeltveiledning med en lærer i sangtimene, men kun i 20 minutter hver før de må videre til nestemann. Jeg prøver å finne min egen løsning, men man mister lett motivasjonen og ender fort opp med å ligge på sofaen, sier andreårsstudenten. 


Musikkteaterstudenten Ane Gregersen Aas (20). Foto: Privat.

Hun synes selv at det er merkelig å jobbe så mye på egenhånd uten tilsyn fra lærer. For å holde formen vedlike prøver hun å være i aktivitet hver dag.

– På skolen pleide jeg å ha en times lang sangtime, i tillegg halvannen time dans. Nå danser jeg litt innemellom når jeg lager mat eller er ute og jogger, forteller Aas.

Lærerne på studiet jobber med å lage en plan for resten av semesteret, og det kan se ut til at det kan bli en del teori fremover.

– Lærerne våre prøver å få inn så mye teoretisk skolearbeid som mulig. Vi kan være nødt til å ta eksamen uansett hvordan situasjonen blir for å kunne få studiepoengene, selv om vi ikke nødvendigvis vil ha lært like mye, sier hun.

Forstår frustrasjonen

Johanne Karen Hagen er førstelektor i sang og studieleder for bachelorprogrammet i musikkteater ved institutt Musikkteaterhøyskolen. Hun skriver i en e-post til Journalen at skolestengingen har kommet brått på skolen. De begynte å følge utviklingen i mars, og hadde såvidt rukket å tenke på hvordan de skulle løse situasjon da regjeringen kom med tiltakene.

– Det er selvfølgelig forståelse for å kjenne på frustrasjon for det som har blitt annerledes. Vårt fag handler i stor grad om samhandlinger og samarbeid, men likevel er det mye studentene kan jobbe med på egenhånd, skriver hun.

– Er det realistisk å forvente at studentene fullfører skoleåret på normert tid?

– Instituttet har laget planer for ulike scenarier med henhold til hvor lenge skolen vil være stengt. Det er ikke et godt alternativ at studieforløpet blir forsinket.

Gir ros

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig hos Norsk studentorganisasjon (NSO) Christina Eide har forståelse for studenter i kreative utdanninger har det vanskeligere enn andre studenter. Hun roser studentene for å være tilpasningsdyktige i situasjonen.

– Her håper vi at studiestedene kommer med gode alternativ til ordinær undervisning som ikke går på bekostning av læringsutbyttet til studentene, skriver hun til Journalen.