Sykepleierstudent, Rilke Jonathan Gloppe, håper utvalgets forslag ikke blir gjennomført. Foto: Marthe Laurendz Jensen
Utvalg vil fjerne kjønnspoeng

– Dårlig forslag

Rektor ved OsloMet raser mot Universitets- og høyskoleutvalgets forslag om å fjerne kjønnspoeng som inntaksfordel i høyere utdanning. 
Onsdag, 4 mars, 2020 - 12:28

Universitets- og høyskoleutvalget la i februar fram et nytt forslag, der de blant annet vil fjerne kjønnspoeng som inntaksfordel til høyere utdanningsinstitusjoner. Utvalget har gjenomgått likestilligsregelverket, og stiller spørsmål om en slik særbehandling er i overensstemmelse med loven og EUs likestillingsdirektiv. 

Fram til i dag har kvinner fått ekstrapoeng ved opptak til flere ingeniør- og landbruksstudier, og menn har fått kjønnspoeng når de søker på kvinnedominerte studier som psykologi og sykepleie. 

Utvalget begrunner forslaget med at de er usikre på om tilleggspoeng basert på kjønn er et tiltak som faktisk er egnet til å fremme likestilling.

– Det kan også stilles spørsmål ved om tilleggspoeng for det underrepresenterte kjønn er i overensstemmelse med forholdsmessighetsvilkåret i likestillings- og diskrimineringsloven, står det i forslaget. Utvalgets leder, Helga Aune, overrakte forslaget til forsknings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim (H), som skal være med på å vurdere forslaget. 

Forslaget har skapt sterke reaksjoner. 


Antall studenter på studier med størst kjønnsforskjeller. Kilde: SSB

Vil beholde kjønnspoengene

– Jeg synes vi burde ha kjønnskvotering, fordi stadig flere i byggebransjen vil ha flere jenter inn. De vil prøve å få likestilling i bedriften, sier byggingeniør-student, Veronica Antonsen.

På dette studiet får kvinner to kjønnspoeng. I klassen hennes har kvinneandelen økt betraktelig, og ligger nå på rundt 30 prosent. 

Også student ved sykepleierutdannelsen, Rilke Jonathan Gloppe, ønsker å beholde dagens ordning. 

– Jeg mener utvalget bør lage en undersøkelse, der de ser på hvor mange kvinner og menn som studerer sykepleien. Det er fremdeles skjev kjønnsfordeling i mange helseyrker, sier Gloppe. 

– Uheldig forslag 

Curt Rice, rektor ved OsloMet og leder for komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning, mener dette er et skandaløst dårlig forslag, som han selv skrev på Twitter.

– Jeg tenker at kjønnspoeng er et av mange tiltak som kan være viktig for å rette opp i veldig store skjevheter i arbeidslivet. Jeg synes det er viktig å ha den muligheten, understreker Rice. 

– Går ikke dette utover likestillingen?

– Nei. Tvert imot tror jeg det er et bidrag til likestilling. Vi bruker det kun i tilfeller der det er ekstreme skjevheter i studentgrupper. Da får vi bedre likestilling, også når vi bruker kjønnspoeng, svarer han. 

Han mener at et viktig tiltak for å oppnå kjønnsbalanse i arbeidslivet, forsvinner hvis utvalget lykkes med å få gjennom forslaget. Han oppfordrer regjeringen til å se bort fra forslaget. Rektoren mener det ikke er urettferdig at noen får kjønnspoeng, ettersom det er snakk om marginale forskjeller i kvalifiseringen til opptak. 

Kunnskapsdepartementet vil sende utvalgets forslag ut på høring så fort som mulig. 

Emneord: