Disse studentene ser fordeler og ulemper ved ordningen som eksisterer i dag. Foto: Vilma Taubo

Delte meninger om kjønnspoeng

Universitets- og høyskoleutvalget foreslår å fjerne kjønnpoengene. Studenter og politikere er uenige.
Tirsdag, 3 mars, 2020 - 13:05

Norsk Studentorganisasjon forsvarer kjønnspoeng, mens Universitets- og høyskoleutvalget foreslår å fjerne dem.

Poengene skal styrke kjønnsbalansen på ulike studier, og den “positive særbehandlingen” har som formål å fremme likestilling. Samtidig kan kvalifiserte studenter risikere ikke å komme inn på ønskede studier.

Veterinærhøgskolen i Oslo har lov til å gi to tilleggspoeng til menn som søker seg inn, da de fleste studentene er jenter. Hvorvidt ordningen er rettferdig eller ikke er studetene usikre på. 

 

Emneord: