Etter 12.mars har antall politianmeldelser sunket betraktelig. Det at nordmenn holder seg hjemme kan være noe av årsaken. Foto: Flickr

Færre anmeldelser

Siden 12. mars har antall anmeldelser gått ned hos politiet. Silje Stokken Uppheim, leder for etterforskning ved Follo politistasjon, forteller at det er flere grunner til dette.
Onsdag, 1 april, 2020 - 14:50

12.mars 2020 ble restriksjonene for å begrense smitte av Covid-19 strammet inn. Det har vært anbefalt å holde seg hjemme så langt det er mulig. Dette har ført til at færre folk er ute i gatene og lavere antall anmeldelser.

Endret kriminalbilde

Leder for etterforskning ved Follo politistasjon, Silje Stokken Uppheim, forteller at det er flere grunner til redusert antall anmeldelser. 

– Det at politiet har stengt dørene sine for at folk kan møte opp for å anmelde er nok en av grunnene. Befolkningen blir også bedt om å holde seg hjemme og dette fører til færre voldssaker knyttet til utelivet, samt tyverier fra personer på offentlig sted. Når folk holder seg hjemme blir det også mindre attraktivt å begå grove tyverier fra villa/garasjer, skriver Uppheim i en epost til journalen. 

– Kriminaliteten har på kort sikt endret seg. Det er nedgang i all registrert kriminalitiet, da særlig kriminalitet som er knyttet til det offentlig rom som f.eks vold helgene, sier Trond Skuterud Vennatrø, leder for felles straffesaksinntak.

Ta kontakt

Det finnes hjelpetelefoner og chattjenester for deg som trenger noen å snakke med:

For voksne:

Vold- og overgrepslinjen (døgnåpen): 116 006

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

For barn og unge:

Alarmtelefonen for barn og unge (døgnåpen): 116 111

Kors på halsen (har også chattetjeneste): 800 333 21

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Bekymret for økt vold i nære relasjoner

På politiet sine nettsider skriver de at de er bekymret for at vold i nære relasjoner skal øke. Uppheim forteller at det per nå ikke er noen tall på en reell økning av slike saker. 

– Utfordringen er at kriminalteit som er knyttet til hjemmet også har gått det, dette være seg vold i nære relasjoner. Det er å antas at her er det mørketall da særlig når barn ikke møter tillitspersoner f.eks på skole som ofte er meldere til politiet og barnevern. Som sagt, det er den registrerte kriminaliteten som går kraftig ned, sier Vennatrø.

Silje Stokken Uppheim forteller at dette er en prioritert sakstype hos politiet generelt.

– Vi prøver å holde trykket opp i sakene vi har, samt håndtere evt akutte saker på vanlig måte etter best evne i disse tider. Det er per nå som jeg vet ikke satt i gang noen konkrete tiltak, men dette har nok også en sammenheng med at det har gått kort til fra disse restriksjonene ble iverksatt, sier Uppheim.

Både Uppheim og Vennatrø forteller at politiet følger nøye med på saker som omhandler vold i nære relasjoner, og at slike saker kan øke i tiden fremover.

Emneord: