Mer enn hvert tiende barn i Norge vokser opp i en fattig familie. Foto: Daiga Ellaby på Unsplash

Flere norske barn vokser opp i husholdninger med lavinntekt

111 000 barn vokste opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt i 2018, noe som tilsvarer 11,3 prosent. Dette er 5000 flere barn enn året før, melder SSB.
Mandag, 9 mars, 2020 - 10:18

Hva innebærer lavinntekt?

Man definerer vedvarende lavinntekt ved å slå sammen husholdningsinntektene gjennom en periode på flere år – for eksempel tre år – og deretter å definere alle dem med en gjennomsnittlig inntekt lavere enn for eksempel 50 eller 60 prosent av gjennomsnittetsbefolkningen i samme periode.

Kilde: SSB

En husholdning med vedvarende lavinntekt innebærer at man har relativt trang økonomi innad i husholdningen i en periode over flere år. I 2018 levde i alt 11,3 prosent av alle norske barn i en slik husholdning, mot 10,7 prosent i 2017. 

Barn som vokser opp i husholdninger med lavinntekt, kan oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn. De lever ofte i husholdninger med svak tilknytning til arbeidslivet. 

Særlig i storbyer

Generelt har denne økningen vært av betydelig grad siden 2011, og særlig stor økning sees i de store byene som Oslo og Bergen.

I Oslo er bydelene Stovner og Gamle Oslo de mest utsatte, der hvert tredje barn lever under lavinntekstgrenser. Til sammenligning er det kun seks prosent av barn som lever tilsvarende i bydelene Vestre Aker og Ullern. 

Innvandrerbakgrunn

SSB melder også at en stor andel av barna fra lavinnteksthusholdninger er barn med innvandrerbakgrunn. Nesten fire av ti barn med innvandrerbakgrunn levde i husholdninger med lavinntekt i 2018. 

Kilde: Statistisk Sentralbyrå.