Kunnskapen om fremmede arter blir ignorert, og det vil gå på bekostning av naturmangfoldet, sier Arnodd Håpnes. Foto: Andreas Brattåker Støyva

– Sitka dreper mangfoldet

Høyreutvalg vil plante sitkagran for å redde klimaet. – Det vil drepe artsmangfoldet, svarer Arnodd Håpnes, biolog i Naturvernforbundet.
Tirsdag, 3 mars, 2020 - 13:02

Høyres programkomité vil legge fram forslag om å starte utplanting av sitkagran for å nå klimamålene for 2050. Denne nordamerikanske trearten er en raskere karbonbinder enn den norske grana, og kan derfor bli et mulig verktøy i klimakampen.

Men hvordan ser det ut i en typisk sitkaskog? Bli med ut, så får du se:

 

 

 

Emneord: