Jordmødre har et stort ansvar i sitt yrke, og spiller en viktig rolle i å informere og veilede. Foto: Brooke Raymond (CC BY-SA 2.0)

Jordmødre ønsker bedre arbeidsmiljø

En ny rapport viser at jordmødre er misfornøyde med sine arbeidsforhold. De ønsker mer frihet og faglig støtte.
Tirsdag, 17 mars, 2020 - 22:34

Mirjam Lukasse, professor ved OsloMet, gjennomførte en spørreundersøkelse som ble sendt ut til Norges 3500 aktive jordmødre. Nesten 600 jordmødre svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen handler om jordmødres arbeidsmiljø, både det fysiske og det psykiske. 

– Jobber i fabrikk

– Jordmødrene ønsker gjerne å gi én-til-én-omsorg og sette kvinnen i sentrum. Noen ganger opplever de at de jobber i en fabrikk, hvor det må gå unna, sier Lukasse. 

Jordmødre får flere oppgaver i arbeidstiden som andre ansatte på sykehuset kan ta seg av. Noen av disse oppgavene omhandler matservering, laboratorietester og kontorarbeid. 

Lukasse tror at samfunnets endringer og ny teknologi ligger til grunn for at jordmødre har fått flere arbeidsoppgaver innen sitt yrke. Lukasse forteller at jordmødre noen steder må vaske fødestuene selv når de har nattvakter i helgen. På mindre steder, i motsetning til for eksempel Rikshospitalet, vil dette være mer vanlig. Hun opplever at tid er den utfordringen som flest jordmødre står overfor. 

– Det er ikke sikkert at det er nødvendig å være inne i fødestuen hele tiden, men det skal være opp til kvinnen å bestemme, ikke arbeidspresset, sier Lukasse. 


– Det er et fantastisk yrke, men det vil alle jordmødre fortelle deg, sier Lukasse. Illustrasjonsfoto: Arnfinn Sørensen (Flickr Commons 1.0)

Savner kurs og diskusjonstid

Lukasse sier også at sentraliseringen i Norge kan være en grunn til at jordmødre kjenner så godt på arbeidspresset. De store enhetene har regelmessige kurs for sine ansatte. Mange jordmødre tok opp dette i spørreskjemaet som noe de manglet i sin jobbhverdag. Flere av deltagerne i undersøkelsen sa også at de manglet tid til å konferere og diskutere med sine kollegaer.

– I større enheter blir mennesker ofte mindre. Det tror jeg man ser i alle sammenhenger. På en stor skole blir man mindre enn om man hadde gått på en liten skole, sier Lukasse.

Mengdetrening

Hun tror likevel at sentraliseringen av fødestuene har noen fordeler.

– Du får god mengdetrening på veldig mange situasjoner som oppstår i jordmoryrket. Du har også god støtte, og står sjelden alene i vanskelige oppgaver, sier Lukasse. 

Lukasse mener at jordmor er et selvstendig, men givende yrke. 

– Det er et veldig privilegium å få være så tett på mennesker som opplever noe så viktig i deres liv, og da ta ansvar for det, sier Lukasse. 

 

 

 

 

 

Emneord: 
Tags: