Øvre Romerike Natur og Ungdom, Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum, Naturvernforbundet i Nittedal, Nannestad Bygdeliste og Nannestad SV sto bak fakkeltoget for bevaring av myra i januar i år. Foto: Emilie Christophersen

Uenige om oppgraving av myr

– Det er galskap at dette er mulig å gjennomføre i 2020, sier leder for Øvre Romerike Natur og Ungdom, Sonja Nore. Sammen med Naturvernforbundet krever hun at Nannestad kommune stanser oppgraving av myrområdet Bjørkemåsan.
Fredag, 27 mars, 2020 - 14:51

Omkring seks mil nord for Oslo sentrum ligger Bjørkemåsan myrområde. Myra i Nannestad er hjem til flere rødlistede arter, blant annet storspove og fiskemåke. Den er også perfekt bakkegrunn for et nytt og moderne boligområde.

Krever konsekvensutredning

Anleggsarbeidet med nye Bjørkåsen boligområde begynte i januar 2020 etter over tolv års planlegging.

– Planen ble vedtatt i november 2007, lenge før noen tenkte på å bevare myr som klimagasslager, forteller Kåre Homble fra Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum.

Han peker på at mye har skjedd siden den tid, både innenfor forskning og juss. Om man vil ta ut torv på et område større enn 200 dekar, kreves det i dag en konsekvensutredning. Bjørkemåsan er på 325 dekar. Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum og Øvre Romerike Natur og Ungdom krever derfor øyeblikkelig stans i anleggsarbeidet frem til en konsekvensutredning fremvises.


Store mengder CO2 vil frigøres når myra bygges ut. Hvor mye kan ikke beregnes nøyaktig før det er gjort gode målinger av torvdybden. Foto: Ingrid Marie Asphaug

– Regler er til for å følges, her følges de ikke, sier Sonja Nore, leder for Øvre Romerike Natur og Ungdom.

Uenighetene kommer av at endringen i Forskriften for konsekvensutredninger ikke ble gjort før juli 2017, nesten ti år etter at byggingen av Bjørkåsen boligområde ble vedtatt. Naturvernforbundet peker likevel på at kommunen har gitt mange igangsettingstillatelser til Nordby Maskin de siste par årene.

Avviser påstander om saksbehandlingsfeil

Ordfører i Nannestad Hans Thue viser til at saken er behandlet i kommunestyret og av fylkesmannen uten at det har blitt gjennomslag for konsekvensutredning.

– Jeg mener at alle Kåres innspill, enten han agerer på vegne av SV eller Naturvernforbundet, er redegjort for i saksfremstillingene som har vært til behandling i kommunestyret, forteller Thue i en e-post.

– Alle klagene han har fremmet er også behørig kommentert og behandlet i saksfremstillingene, også påstander om at vi ikke følger lover og regler. Det er verdt å merke seg at han ikke får medhold noe sted. Heller ikke av fylkesmannen, fortsetter han.

Ønsker sentrumsdannelse

For kommunen med rett under 12 000 innbyggere, vil de 1200 nye boligene bety mulighet for et levende sentrum. Thue håper at utbyggingen av Nannestad vil redusere pendling til hovedstaden.

– Utbyggingen er i samsvar med regional areal og transportplan, som blant annet tar mål av seg til å redusere utslipp fra persontransporten i Osloregionen, forteller han.


Nannestad kommune har i mange år savnet sentrumsdannelse. Håpet er at dette området kan bli grunn for 1200 nye boliger. Foto: Ingrid Marie Asphaug Foto: Ingrid Marie Asphaug

Lokalt engasjement

For tiden befinner Sonja Nore seg, i likhet med resten av landets ungdom, innendørs med fullt nettskoleopplegg. De siste månedene har hun derimot beveveget seg innom både spørretime i kommunen og et møte med ordføreren. Alt for å kjempe for myra i hjembygda. Hun var også blant dem som sto bak at 40 mennesker vandret fra kommunehuset til Bjørkemåsan for å kreve at myndighetene «lar myra være» 29.januar i år

– Det er aldri før arrangert noen form for klimademonstrasjon i Nannestad. Da vi arrangerte fakkeltog for myra i januar, gikk det likevel over all forventning. Dette er noe som engasjerer folk, forteller 18-åringen.

Til tross for at kampen om myra har vart i over tolv år er det ikke før de siste par årene at folk flest i Nannestad har fått opp øynene for saken.

– Det var ellers lite lokalt engasjement i saken før folk skjønte hvor ille det var da Nordby Maskin begynte å grave i Bjørkemåsan, forteller Kåre Homble, leder for Naturvernforbundet i Nannestad og Gjerdrum.

Store CO2-utslipp

Myra kalles av og til Norges svar på regnskogen. I tillegg til å være hjem til flere rødlistede arter, lagrer den store mengder CO2. Når myra graves opp vil det derfor føre til store CO2-utslipp. 

Nore mener grunnen til at engasjementet lot vente på seg er at det er vanskelig å sette seg inn i hvor store miljøkonsekvensene vil være.

– Det er et usynlig problem. Myra ligger utenfor der folk bor og CO2-utslippene utgraving vil føre til er jo ikke noe man ser, sier hun.

Knut Rydgren, professor ved Institutt for miljø og naturvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, tror utslippene vil være på mer enn 100 000 tonn CO2. Dette tilsvarer det årlige karbonutslippet til over 50 000 biler.

– At noe slik er mulig i dag, er for meg en stor gåte, forteller han.

Bevisst klimapåkjenningen

Nordby Maskin forventer at utbyggingen av 1200 nye boliger i Bjørkåsen vil ta i omtrent 10 år. Angående kritikken mot boligprosjektet sier de at de forholder seg til den offentlige saksbehandlingen.

– Vi jobber med flere muligheter som vil redusere klimapåkjenningene fra uttaket av torv, enten ved å bruke den som biobrensel eller til plantejord. Dette vil da eventuelt erstatte uttak av torv andre steder, forteller Knut Martin Nordby på vegne av Nordby Maskin.


Slik planlegger Nordby Maskin og Bakke AS at Bjørkåsen vil se ut om omkring ti år.  Foto: EVE Images