Fra sommeren 2021 og tre år framover skal Hartvig Nissen skole pusses opp og utvides. Foto: Inge Knoff (CC BY-NC 2.0 Flickr)

Kan miste 30 parkeringsplasser

Hartvig Nissen-oppgraderingen kan gi enda færre parkeringsmuligheter på Frogner. Naboene reagerer.
Fredag, 28 februar, 2020 - 11:28

I forbindelse med en totalrehabilitering av Hartvig Nissen videregående skole, står mange av parkeringsmulighetene i Frogner bydel i fare.

Lokalt engasjement

En som blir påvirket av totalrehabiliteringen er Kristoffer Rørstad, som bor i området. I oktober 2019 publiserte Rørstad et innbyggerforslag via minsak.no. I forslaget skriver Rørstad om det lokale behovet for parkeringsplassene.

“Circa ti parkeringsplasser vil være igjen, og parkeringssituasjonen kan bli enda verre når parkeringsplassene i nabohagen Gyldenløves gate også ryker”, skriver Rørstad. Kun en måned etter publiseringsdatoen hadde forslaget fått 389 underskrifter.

Under bystyremøtet i fjor sommer, ble det flertall for sykkelvei i Gyldenløves gate. Dette medførte at parkeringsplassene langs nedre del av gaten ble fjernet. Tiltaket vakte sterk lokal motstand.

30 parkeringsplasser fjernes

Det var ved høsttider i fjor at Oslo kommune varslet om å utvide og oppgradere Hartvig Nissen videregående skole. I den forbindelse ønsket kommunen å utbedre skoleveien. Planen er å utvide fortauene i Holtegata og President Harbitz gate til tre meters bredde. Folk som bor i området har reagert på ønsket, da tiltaket vil kunne medføre at 30 parkeringsplasser blir fjernet.

I slutten av januar i år, behandlet byrådet for byutvikling innbyggerforslaget til Rørstad, og skriver:

«Det ble vedtatt at innbyggerinitiativet skal vurderes i forbindelse med den pågående reguleringssaken på Niels Juels gate 52 – Rehabilitering og utvidelse - Hartvig Nissen videregående skole. Vi ber Plan- og bygningsetaten (PBE) følge opp bystyrets vedtak.»

– Siste ord er ikke sagt i denne saken da den skal behandles politisk i sommer, skriver Rørstad til Journalen i en e-post. 

Sikkerhet og grønne mål

I den originale planen til PBE, står det at fjerningen av parkeringsplassene vil styrke sikkerheten og grønn mobilitet, som går i tråd med politiske mål. De skriver også at de ønsker å prioritere skolevei og andre gående i området.

Journalen har forsøkt å komme i kontakt med byrådet og PBE, uten å lykkes.