Produksjon og industri har stoppet opp i store deler av verden som en konsekvens av tiltak for å bekjempe koronakrisen. Foto: Creative Commons/onnola (CC BY-SA 2.0)

Koronapandemien: Liten effekt for klimakrisen

Utslippskutt under koronakrisen gir lavere luftforurensing, men ingen langvarig klimaeffekt, mener forsker.
Torsdag, 2 april, 2020 - 12:47


Bjørn Hallvard Samset er klimaforsker og medlem av FNs klimapanel. Han tror at selv om utslippene våre reduseres i denne perioden så vil det ikke ha en langvarig effekt på klimaproblemet, fordi utslippene sannsynligvis vil øke igjen når krisen er over. Foto: CICERO.

Store deler av verdensmaskineriet har stoppet brått opp siden utbruddet av koronapandemien i begynnelsen av 2020. Produksjon, reisevirksomhet og transport har stupt kraftig i store deler av verden. Hvordan påvirker dette drivhusgassutslippene våre? Vil det ha noen langvarig effekt på klimaet vårt?

I denne podkasten snakker Kristin Sverre Østensvik med fysiker og klimaforsker Bjørn Hallvard Samset fra CICERO om de mulige klimaeffektene av den nye hverdagen vår. Han mener at de reduserte drivhusgassutslippene under koronakrisen ikke vil ha langvarig effekt på klimakrisen, men håper at vi kan trekke lærdom fra dagens tiltak som kan brukes i den videre klimapolitikken. 

Emneord: