Det var mange folk som møtte opp på sex-quiz på Samfunnet. Foto: Bjørg Davidsen

Jobber for bedre seksualundervisning

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom har vært med på å utvikle en ny læreplan, og onsdag 26. februar arrangerte de sex-quiz på Samfunnet Bislet.
Mandag, 2 mars, 2020 - 15:23

“Nå skal vi ha en quiz om det beste i hele verden, nemlig sex!” blir det sagt over høyttaleren. Etter en entusiastisk applaus fra deltakerne er sex-quizen på Samfunnet i gang. Lysene er dimmet og stemningen er god. Engasjementet på sex-quizen er stort og mange tok turen til studentbaren for å være med på quizen. Gangen er full av unge mennesker som sitter på gulvet med et et halvfult quizark foran seg. De tomme pizzaeskene på bordene tyder på at de heldige som fikk kapret en sitteplass ved et bord kom tidlig og hadde tilbrakt middagstiden på studentbaren. Det viser seg at unge er interessert og engasjert i temaet sex. 

Hva er SNU?

SNU er en forkortelse for seksualpolitisk nettverk for ungdom. De jobber for å fremme alle ungdommers seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, både nasjonalt og internasjonalt. 

Ønsker gratis prevensjon

Ukens sex-quiz ble arrangert av Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU). SNU driver med seksualpolitikk. De befinner seg på Stortinget, og driver med politisk påvirkning ved å snakke med alle partiene om seksualpolitikk. Sol Stenslie, leder i SNU, roser norske partiers holdning til seksualpolitikk.

– Internasjonalt er norske partier veldig gode på seksualpolitikk. Alle partiene er veldig enige, uavhengig om de er på høyresiden eller venstresiden, sier Stenslie.

Til tross for at partiene ofte er enige i seksualpolitiske problemstillinger, mener Stenslie at politikerne gjør for lite i praksis, særlig når det gjelder problemstillinger som gratis prevensjon og abort.

– Alle partiene sier at de er enige i at folk under 16 burde få gratis prevensjon, men det er likevel ingen som gidder å gjøre noe med det, sier Stenslie.

Snakk om sex og porno

“Hvor stor er klitoris?”

Etter at spørsmålet om klitoris blir stilt over høyttaleren preges lokalet av diskusjoner. Det viser seg at mange av deltakerne på quizen synes at spørsmålene var vanskelige. 

Stenslie mener at seksualundervisningen vi får i Norge ikke er god nok. En av grunnene til at SNU ønsket å arrangere quiz for studentene på samfunnet, er for å sette søkelys på alt vi ikke lærer om sex gjennom seksualundervisningen vi blir tilbudt.

Hvem er ansvarlige for at seksualundervisningen ikke er god nok?

– Det er hovedsakelig staten, regjeringen og kommunene. De er ansvarlige for å gi oss en god og helhetlig seksualitetsundervisning. Vi må stille krav til dem om god nok undervisning, uansett hvor du bor i landet, sier Stenslie.

Stenslie poengterer også at det er et generasjonsskifte som gjør at ungdom ikke får tilstrekkelig seksualundervisning. Hun mener at det er de voksne sitt ansvar å snakke åpent om sex og porno med ungdom.

– Vi kan ikke være kleine og usikre, vi må bruke ord som «pikk og pule» sånn som de er. Vi kan ikke gjøre porno forbudt, men vi kan snakke om hvordan vi kan analysere porno og hvordan vi kan være kritiske til porno, sier Stenslie.

Overrasket over egne kunnskapshull

Det var flere som ble overrasket over svarene som ble gitt under onsdagens quiz. Markus Brekke er student og deltaker på quizen. Han sier han ble overrasket over hvor lite informasjon han faktisk hadde om sex.

– Jeg synes at spørsmålene var vanskelige, og det var veldig mye jeg ikke visste. Det var til og med ord som jeg ikke ante hadde noe med seksualitet å gjøre, sier Brekke.

Brekke er enig med Stenslie i at dette kan tyde på at dagens seksualundervisning ikke er bra nok.

– Det er skolen som har gitt meg den faktabaserte informasjonen jeg har om sex. Jeg tror ikke at seksualundervisningen vi får i dag, er så bra som den kan bli, sier Brekke.

Ny læreplan

SNU sin politiske påvirkning har gitt resultater. Fra høsten 2020 kommer det en ny læreplan. Med de nye læreplanmålene håper SNU på en bedring i seksualundervisning.

– Vi i SNU har vært med på å utvikle den nye læreplanen, og vi har gitt innspill til hva vi ønsker, hva som trengs å inkluderes, og hva som trenger å bli fjernet. Vi er veldig stolte av å ha fått blitt med på det, sier Stenslie.

Hun mener også at det er viktig å bruke seksualundervisningen tverrfaglig, og å lære bort seksualundervisning til alle de nye lærerstudentene uavhengig av hvilke fag de kommer til å undervise i.

– Seksualitet er så stort og bredt. Det kommer igjen i alle fag som vi har i læreplanen, sier hun.

Kritisk glipp i fagfornyelsen 

– Det er viktig at den nye læreplanen faktisk implementeres. At det ikke blir et tomt mål som lærerne ikke bruker. Derfor må vi legge press på politikere, lærere og utdanningsinstutisjoner, sier Stenslie.

Å få gjennom de nye målene i læreplanen bydde på utfordringer. I et debattinnlegg i Dagbladet skriver SNU sammen med 17 andre organisasjoner at det ble gjort en glipp i fagfornyelsen. Alle de nye læreplansmålene som handlet om seksuell orientering og kjønnsuttrykk hadde falt ut etter siste innspillsrunde. Noen timer etter at debattinnlegget ble publisert i Dagbladet, snudde departementet og statsråden, og målene kom inn igjen i den nye læreplanen.

 

Emneord: