Mathias Augestad Ambjør er en av kunstnerne som går en usikker tid i møte. Foto: Lars Halvor Andreassen
Covid-19

Sliter med å finne løsninger

Noen musikere tjener bedre enn noen gang på livestream-konserter under coronapandemien. Resten av kulturfeltet vet fortsatt ikke hvordan de skal skape alternativ inntekt.
Fredag, 27 mars, 2020 - 10:50

Kulturlivet rammes beinhardt av coronapandemien. Alle arrangementer framover har blitt avlyst på grunn av smittefaren, noe som etterlater arrangører, konsertsteder, teatre, utøvere, scenearbeidere og andre kunstnere uten jobb de neste månedene.

Mathias Augestad Ambjør er skuespiller i teatergruppa “Feil Teater”, som turnerte med Den kulturelle skolesekken, helt til alle forestillingene ble avlyst.

– Jeg var på turne da krisa brøt ut og vi måtte stenge ned, og var lenge usikker på hvordan det skulle gå. Vi var veldig redde for at vi ikke skulle få betalt, sier Ambjør til Journalen.

Fylkeskommunene har nå bestemt seg for å likevel betale ut honoraret, noe som gjør Ambjør økonomisk sikret fram til påske. Deretter går skuespilleren derimot en usikker tid i møte.

For mens han og kollegaene fortsatt kverner på hvordan de skal klare å spille teater på en til to meters avstand fra hverandre, er musikklivet i gang med en løsning.

– Teater er en mye vanskeligere kunstform å nå ut med.

Mathias Augestad Ambjør, skuespiller

Mest innbringende konsert

Samtidig som regjeringen lanserte det de selv kalte for de mest dramatiske grepene i fredstid, ifølge ABC Nyheter, mobiliserte nemlig noen musikere raskt. De begynte å strømme såkalte “brakkesyke-konserter” på Facebook. Dersom publikum vil, kan de vippse en slant som betaling. For noen har dette vært svært lønnsomt. 

Erlend Ropstad tjente 125.000 kroner på én konsert, som ble hans mest innbringende noensinne, skriver NRK. Kristian Kristensen dro inn en inntjening på hele 200.000 kroner.

– Teater er en mye vanskeligere kunstform å nå ut med. Faktiske inntektskilder akkurat nå vet vi ikke om vi kommer til å greie. Vi snakker om løsninger med bakgårdsteater hvor vi jobber veldig tekstbasert, sier Ambjør.

I teatergruppa hans driver de nemlig med en fysisk teaterform, som igjen krever mye nærkontakt mellom skuespillerne. En forestilling med teksten i fokus kunne i større grad ha tillatt dem å holde avstand fra hverandre.

Noen løsning har de imidlertid ikke landet på.

– Det er skikkelig vanskelig å finne ut av hvordan man kan drive med scenekunst akkurat nå. Man er nødt til å tenke seg om og være fleksibel. Vi har begynt med ideutvikling av sommerteater og juleforestilling, og å se lenger fram.


Henriette Jevnaker er leder i Fagforbundet for Teater og Scene. Privat

– De sårbare rammes hardest

Når teaterforestillinger og konserter avlyses, er det ikke bare dem på scenen som står uten jobb. Fagforbundet Teater og Scene organiserer alle teknisk og administrativt ansatte ved landets scenekunstinstitusjoner. Dette gjelder blant annet scenearbeidere, lyd- og lysteknikere, scenografer, rekvisitører, kostymearbeidere, og så videre. 

Deres medlemmer har, ifølge forbundsleder Henriette Jevnaker, ikke noen alternative inntjeningsmuligheter i tida som kommer.

– Vi er ikke utøvende, så det er klart at når alt legges ned sånn som nå er det ingenting å gjøre. Det er en forferdelig situasjon, sier hun.

Fagforbundet jobber i disse dager med å bistå medlemmene sine for å skape en slags forutsigbarhet, men det er ifølge henne ikke så enkelt.

– Det er de som er mest sårbare som rammes hardest nå. Vi representerer ikke de som er spesielt høytlønnende. De folka her har ikke mye penger på bok, det er mange som ikke eier egen bolig, og som lever fra lønnslipp til lønnslipp i utgangspunktet. Når dette her inntreffer, treffer det dem hardt, sier hun.


Katrine Sviland, kommunikasjonsleder i Norske Billedkunstnere. Norske Billedkunstnere

Støtteordning fortsatt ikke søkbar

Selvstendige næringsdrivende vil riktignok nå også få rett til dagpenger, som en del av regjeringens krisepakke. Dette hjelper mange i kulturlivet. Samtidig vil det være mulig for små og mellomstore bedrifter å låne penger, noe som for eksempel kan bidra til å holde konsertsteder i live.

Dagpengeordningen for de selvstendig næringsdrivende er riktignok ennå ikke oppe på Nav, ifølge Katrine Sviland, kommunikasjonsleder i Norske Billedkunstnere.

Hun er spent på hvordan ordningen kommer til å fungere i praksis for deres medlemmer. Ifølge en levekårsordning for norske kunstnere fra 2014 er nemlig billedkunstnere den kunstnergruppen som sliter mest økonomisk, og har lavest næringsinntekt.

– Vi er opptatt av at Nav må legge til grunn at billedkunstnerne har en veldig sammensatt inntekt. De har ofte en liten undervisningsstilling, er timeansatt et annet sted, i tillegg til at de har inntekt på salg, honorarer, prosjektmidler og stipender. Vi vil at det er den samlede inntekten som avgjør dagpengegrunnlaget, sier hun.

Gir støtte til nye løsninger

De som jobber med visuell kunst må også tenke nye løsninger, dersom de skal få formidlet kunsten sin i tida som kommer. Noen er allerede i gang.

Støtteordningen

  • Skal bidra til produksjon og formidling av visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur, kulturvern og tidsskrift og kritikk.
  • Vil rette seg mot både kunstnere, kunstnergrupper, arrangører og formidlingsarenaer. 
  • Vil ha tilbakevirkende kraft, slik at også prosjekter som er utviklet eller gjennomført etter 12. mars kan søke.

Kilde: Kulturrådets pressemelding

Ifølge Subjekt har Henie Onstad kunstsenter begynt å formidle kunst gjennom film, mens Norsk billedhoggerforening presenterer 3D-scannede utstillinger digitalt.

– Vi ser at de store aktørene har begynt å tenke digitale muligheter. Det er helt sikkert noe som kommer til å komme etter hvert, også fra enkeltkunstnere, sier Sviland. 

De driver selv tidsskriftet Billedkunst, og vil se på nye løsninger der også, for eksempel med tanke på at de ofte har anmeldelser av utstillinger.

Og nettopp nye løsninger kan bli premiert framover. Onsdag skriver Kulturrådet i en pressemelding at de nå bevilger inntil 30 millioner kroner til kunst- og kulturprosjekter som tilpasses coronapandemien. Ordningen vil også omfatte prosjekter som allerede er gjennomført.

– Vi ser hvordan kulturlivet tilpasser seg og finner nye måter å formidle og kommunisere med publikum på. Nå etablerer rådet en egen, tverrgående tilskuddsordning for å stimulere til nye måter å produsere og formidle kunst og kultur på i den pågående krisen, sier rådsleder Lars Petter Hagen.

 

Emneord: