FØRST UTE: – Blodbanken i Oslo var tidlig ute med innføring av karanteneregler som nå innføres i hele landet, sier Lise Sofie Nissen-Meyer, seksjonsleder ved blodbanken i Oslo. Foto: Nadir Alam/NRK.
Coronavirus

Strengere karanteneregler for blodgivere

Fire ukers karanteneregler innføres nå i blodbankene. Blodbanken i Oslo har hatt disse karantenereglene siden 4. februar.
Mandag, 2 mars, 2020 - 14:27

Mandag 2. mars melder Aftenposten at blodbankene har innført fire ukers karantene for blodgivere. Blodbanken i Oslo har siden 4. februar hatt tilsvarende regler for blodgivere som har vært i kontakt med noen som mistenkes å være smittet av coronavirus.

– Vi har fremdeles de samme retningslinjene som ligger på nettsidene våre, men vi har hele tiden vært litt strengere enn FHIs anbefaling ved at vi har gitt karantene til husstandsmedlemmer og partnere til de som har vært ute og reist. Vi har også bedt personer som har vært i kontakt med smittetilfeller eller mistenkte smittetilfeller om å utsette blodgivning inntil den situasjonen er avklart, sier Lise Sofie H. Nissen-Meyer, seksjonsleder ved blodbanken i Oslo.

Per 02.03 har totalt 19 peroner fått påvist smitte i Norge. På verdensbasis er det registrert 87024 smitteilfeller, og 2979 dødsfall, ifølge NRK.

Tester ikke før blodgiving

– I våre rutiner for blodgiving inngår et spørreskjema, der det ikke står noe om coronaviruset, men vi stiller ekstra spørsmål under intervjuet om hvorvidt noen i deres husstand eller partnere har vært på reise. Vi sender også ut informasjon om karantener sammen med SMS-påminnelse om time, sier Nissen-Meyer.

– Gjennomføres det test av blodgivere før de donerer blod?

– Nei, ikke med tanke på corona. Blodgivere får ikke gi blod med mindre de er helt friske og føler seg helt friske. Så lenge de føler seg helt friske er det ingen grunn til å tro at det skal være virus i blodet. Vi stoler på at folk ilegger seg en karantene etter at de har vært ute og reist.

– Hva hvis folk plutselig blir syke?

– Hvis noen som ikke har vært ute og reist blir syke etter blodgivning, så er det vanskelig å forutse. Vi gir rutinemessige oppfordringer om at hvis man blir syk etter blodgivning, så må man kontakte oss, og da har vi muligheten til å stanse blodet.

Ett mulig tilfelle

Nissen-Meyer sier at blodbanken i Oslo foreløpig har hatt ett tilfelle der en person med mulig risiko fikk symptomer etter blodgiving.

– Hvordan responderte dere på det?

– Vi har kassert det blodet. Da vurderer vi om det er en smitterisiko involvert, og hvis det da er snakk om coronavirus så må vi forholde oss til det etter sykehusets retningslinjer. 

– Har dere merket endret antall blodgivere etter at coronaviruset kom til Norge?

– Nei. Vi har hatt noen avbestillinger, men ikke merket noe merkbar nedgang på tappetallene. Vi har ikke merket noen endring i etterspørsel av blod så langt, så vidt jeg kjenner til. Det er ennå ingen som er innlagt i OUS med påvist coronasmitte. 

Nissen-Meyer informerer om at de følger situasjonen fortløpende og oppfordrer til å følge med på blodbankens nettsider.

– Hvis det blir mange som omfattes av en karantene at dette får betydning for blodforsyningen så får vi se hva vi må gjøre. Før helgen var det ingen antydninger til det.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emneord: