Fra matvogna til Frelsesarmeen kan alle med behov få en matpakke og en porsjon varmmat hver dag. Geir Gustavsen, fagleder i Frelsesarmeen, forteller at han møter mange som føler på frykt og ensomhet i koronakrisen. Foto: Frelsesarmeen

Etterlyser krisepakke for rusavhengige

Stengte dører på rusfeltet virker mot sin hensikt, mener Arild Knutsen, leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Han frykter nedlagte tilbud vil gi økt risiko for smitte og overdose.
Torsdag, 2 april, 2020 - 23:10

De siste ukenes smitteforebyggende tiltak har ført til at flere tilbud for rusavhengige har midlertidig falt bort. Akuttovernattinger, mottakssentre og brukerrom, i tillegg til samlingssteder som kafeer og andre møteplasser, har måttet stenge dørene. Arild Knutsen, leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk, er svært bekymret for hvordan koronakrisen påvirker en allerede sårbar gruppe.

– Det rammer brukerne veldig at så mye har blitt lagt ned, for der hvor stengte dører fungerer godt generelt fungerer det nok mot sin hensikt på vårt felt.

Økt risiko


Arild Knutsen, leder for Foreningen for Human Narkotikapolitikk, etterlyser en krisepakke fra regjeringen for å bøte på stengte dører i rusomsorgen. Foto: Privat

Knutsen frykter at nedlagte tilbud vil føre brukerne inn i en langt mer risikabel situasjon enn dersom tilbudene bestod. Han trekker frem brukerrommet i Storgata i Oslo, et av tilbudene som har måttet stenge dørene. Hit kan vanligvis rusavhengige komme for å få satt sprøyter under trygge og hygieniske rammer. Målet er å forebygge infeksjoner og smitte, i tillegg til å gi raskere hjelp ved overdoser. Knutsen er redd for at stengte dører vil øke risikoen for smitte og overdose.

– Alternativet er at de setter seg i bakgårder og under broer, og hjelper hverandre. Det skaper en større tetthet mellom brukerne – den typen tetthet vi på alle andre områder forsøker å hindre. På den måten kan de også smitte hverandre, i tillegg til at overdosefaren blir mye større fordi de ikke er overvåket.

Også gatemagasinet Erlik Oslo har måttet stenge driften. Knutsen er bekymret for hva selgerne vil ty til når de mister inntekten fra salget. 

– Man kan jo si at gatemagasinsalg gjør at det blir mindre kriminalitet og færre desperate handlinger, for eksempel salg av sex. Når de ikke har det tilbudet lenger kan vi jo bare frykte hva det kan bli mer av.

Bøter på stengte dører

Til tross for at flere viktige tilbud er midlertidig stengt, er det fortsatt noen som holder rusomsorgen i gang. Knutsen hyller de ideelle organisasjonene som gjør en ekstra innsats for å kompensere for de stengte dørene. Han trekker blant annet frem Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen, som fortsatt holder en rekke tilbud åpent og har iverksatt ekstra tiltak for å ivareta de sårbare og vanskeligstilte.

Fra en matvogn på Elgsletta nederst ved Akerselva deler ansatte fra Frelsesarmeen ut matpakker og en porsjon varmmat til alle som har behov. I tillegg kan rusavhengige få rent brukerutstyr for å kompensere for det stengte brukerrommet. Geir Gustavsen, fagleder for tiltaket, forteller at omtrent halvparten som benytter seg av tilbudet er rusavhengige, mens den andre halvparten er fremmedarbeidere og andre personer uten rettigheter i Norge. Mange av de han møter er redde og ensomme. 

– Ensomheten blir forsterket i disse tider. Noen har store psykiske utfordringer i tillegg til sin rusavhengighet. Disse får ytterligere utfordringer i disse tider knyttet til angst/vrangforestillinger og liten evne til å sette seg inn i gjeldende anbefalinger og riktig informasjon om epidemien, sier Gustavsen.

Han uttrykker bekymring for at deler av rusmiljøet ikke forholder seg til myndighetenes anbefalinger. I tillegg til å holde matvognen i gang, er derfor teamet i Frelsesarmeen ute i det åpne rusmiljøet for å informere om viruset og rådene som følger. Gustavsen påpeker likevel at målgruppen er delt, og mange har et sterkt ønske om å følge anbefalingene som gjelder.

Helsehjelp i krisetid

Mennesker med utfordringer knyttet til rus kan også få helsehjelp i koronaperioden. Hos Frelsesarmeens Feltpleie i Urtegata kan rusavhengige komme for blant annet sårbehandling, vaksiner, rent brukerutstyr, og hjelp til personlig hygiene.


På Feltpleien til Frelsearmeen tilbyr fortsatt Grete Ødegård og resten av teamet helsehjelp til rusavhengige. Foto: Privat

– Feltpleien er et meget viktig tilbud for mennesker i aktiv rus. Det er ofte til feltpleien de kommer når de har spørsmål om helse, når de føler seg syke, eller når de vil snakke litt, forteller Grete Ødegård, avdelingssykepleier hos Feltpleien.

Ødegård mener det er svært viktig at tilbudet fortsatt står. Mange av pasientene har ikke de samme forutsetningene som folk flest til å ta vare på seg selv under koronakrisen.

– En del av våre pasienter har ikke tilgang på internett, tv og radio, og har derfor ikke fått med seg livsviktige råd fra for eksempel FHI om hvordan bremse smittespredning og hva man kan gjøre hvis man mistenker at man er smittet. Dette er noe vi har stort fokus på å informere om, sier Ødegård.

På lik linje med matvognen på Elgsletta deler også Feltpleien ut rent brukerutstyr, i tillegg til nalokson, en motgift ved behandling av overdose.

En sårbar gruppe

I tillegg til å være ofre for nedlagte tilbud, er rusavhengige ekstra sårbare i møte med koronaviruset, forteller Arild Knutsen.

– De eldre og syke vil i stor grad bli svært syke av koronasmitte, og veldig mange av dem dør. Det samme gjelder rusavhengige. De unge, tunge rusavhengige har ofte en helsetilstand som tilsvarer mange tiår eldre enn de egentlig er. 

Grete Ødegård i Feltpleien er også bekymret for utfallene dersom rusavhengige blir smittet. Hun forteller at rusavhengige ofte har kroniske sykdommer ikke er optimalt behandlet i utgangspunktet, slik som kols, hepatitt, hjertesykdom og nyresvikt.

– En del av dem er også under- eller feilernært og mange mangler bosted. I tillegg er risikoen for smittespredning høy, ettersom mange bor på institusjon hvor de deler toalett og bad med flere andre.

Frykter stigmatisering

Arild Knutsen påpeker at selv om rusavhengige er en sårbar gruppe, er de ikke mer smittsomme enn folk flest. Tirsdag skrev Erlik Oslo om rusavhengige som opplever å bli møtt med større skepsis fra folk som tror narkomane bærer med seg smitte. Knutsen frykter at koronakrisen vil føre til mer stigmatisering og fordommer.

– Rusavhengige misforstås som en særlig smittsom gruppe, noe de ikke er. De lever allerede et liv der de er støtt ut og ekskludert av samfunnet. Så det er ikke dit viruset kommer først – det er blant folk flest at koronaen har kommet.

Knutsen mener at dersom man nå holder avstand til rusavhengige, bør det være for å beskytte dem mot smitte – ikke fordi man selv frykter å bli smittet.

Savner krisepakke for rusavhengige

Der stengte dører er et godt tiltak generelt i møte med koronaepidemien, er dette svært uheldig på rusfeltet, mener Arild Knutsen. Han etterspør bedre tiltak for å ivareta de rusavhengige.

– Lavterskelsubstitusjon er ikke bra nok. Vi burde fått et ordentlig krisetiltak hvor legene fikk anledning til å skrive ut det folk er avhengig av sånn at de kan holde seg hjemme og bruke pengene sine på mat. På den måten kan rusavhengige innrette seg de reglene som er satt av myndighetene.

Knutsen mener regjeringen bør utarbeide økonomiske pakker der rusavhengige får penger og avhengighetsmedisin umiddelbart. I tillegg bør hjelpeapparatet for rus og psykisk helse styrkes.

– Der helseapparatet på de fleste områder dessverre må innskrenkes til epidemien er over, bør dørene på rusfeltet holdes åpne. Det virker mot sin hensikt å stenge på dette området, sier han.

På forespørsel om hva Helse- og omsorgsdepartementet gjør for å ivareta de rusavhengige i denne perioden, svarer de at de dessverre ikke har mulighet til å svare på dette nå, da de opplever svært stor pågang. Seniorrådgiver Trude Bakke viser i stedet til Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger om temaet. Her anbefales det blant annet at kommuner og frivillige organisasjoner ser på alternative måter eller metoder for å ivareta målgruppen i lavterskeltilbudene, i tillegg til at alle kommuner skal ha ordninger som gjør brukerutstyr gratis og enkelt tilgjengelig for alle stoffmisbrukere.

Lavterskeltilbud som fortsatt holder åpent

 • Frelsesarmeen:
 • Matvogn ved Eika på Elgsletta: deler ut mat og brukerutstyr. Åpent hver dag hele uken 10-14.
 • Feltpleien i Urtegata: et gratis helsetilbud for mennesker i aktiv rus. Åpent hver dag 9-15.
 • Gatehospitalet: tilrettelagt sykehusbehandling for mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet. Har nå to av tre avdelinger åpne.
 • Jobben Oslo: lavterskel arbeidstreningstilbud, vil sette i gang med gaterydding fra 25.03.20 for å opprettholde tilbud til personer med rusproblemer i Oslo. 
 • Kirkens bymisjon: 24sju, døgnåpent tilbud for rusavhengige i Oslo. Holder åpent primært for helsefaglig/medisinsk oppfølging.
 • Velferdsetaten, Oslo:
 • Akuttovernattingen ved Prindsen mottakssenter: holder åpent, ingen endringer.
 • Uteseksjonen: oppsøkende arbeid i Oslo sentrum. Har nå styrket tilstedeværelsen i rusmiljøet ved Vaterland.
 • Isolasjonstilbud på Vestli rehabiliteringssenter, for personer med rusavhengighet som er påvist koronasmitte.
 • Fransiskushjelpen, Sykepleie på hjul: lavterskel sykepleietilbud til mennesker i Oslos rus- og prostitusjonsmiljø, fra en bemannet bobil. Deler nå ut dobbel mengde brukerutstyr av gangen.

Kilder: Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og Velferdsetaten, Oslo kommune.