Heimevernssoldater er ikke utstyrt for krig

Om det bryter ut krig i morgen, har ikke alle soldatene i Heimevernet utstyr i riktig størrelse.
Fredag, 29 mai, 2020 - 08:36

 

Byråkratiet i Forsvaret svekker beredskapen

Heimevernet er lokalisert 11 steder i Norge:

Emneord: