Kvinnelige journalister i Etiopia får ikke samme oppgaver som menn. Foto:Terje Skjerdal
Kvinnelige journalister:

Får ikke dekke alt

Det er stor forskjell på hvilke type saker som blir dekket av kvinnelige og mannlige journalister i Etiopia.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 14:16

Myke og harde nyheter 

Harde nyheter: nyheter som tar for seg temaer som politikk, økonomi og utenrikspolitikk. 

Myke nyheter: ofte en blanding av informasjon og underholdning. Gjerne knyttet til folk private liv som helse, skole, turisme, sladder, mat og mote. 

Kilde: Emawaysh Girma Nebro 

I Etiopia er det mannlige journalister som dominerer. Selv om det har vært en økning av kvinnlige journalsiter, er kun en tredjedel av journalistene i landet er kvinner. 

Myke nyheter 

Det er et klart skille i dekning av saker mellom menn og kvinner. Kvinner dekker som oftest myke nyheter og menn harde nyheter, viser en masteroppgave fra 2018, skrevet av Emawaysh Girma Nebro.

Journalisten Rebecca Hunde, mener etiopiske medier fortsatt ikke har likestilling. Hun sier det er store forskjeller i hvilke type saker som blir dekket av kvinnlige og mannlige journalister. 

– I redaksjoner der kvinner er representert, er det vanlig at de jobber som programledere eller lignende. Kvinner jobber vanligvis med myke nyheter, som helse og livsstil.

Hunde sier videre at det er viktig for de kvinnlige journalistene å være sikre på at de har jobben før de kan utfordre sjefene. Derfor starter mange med å dekke myke nyheter. 


Rebecca Hunde. Foto: Privat

– Når de har mer erfaring, utfordrer de sjefene sine til å gi dem vanskeligere oppgaver, sier Hunde.  

Historisk sett har kvinner jobbet med myke nyheter i journalistikken i mange land, ifølge professor Kristin Skare Orgeret. 

Det at harde nyheter som økonomi og politikk er delegert til menn og at mediene i landet er mannsdominert, kommer også frem i en rapport fra Fojo medieinstitutt i Sverige.

Når ikke toppen

I 2019 var det få kvinner som hadde toppstillinger. I Ethiopian Broadcasting Corporation, som er landets allmennkringkaster, var det kun 22 av 149 seniorredaktører som var kvinner, ifølge Fojo-rapporten. Særlig i posisjoner hvor beslutnininger skal tas, er svært få kvinner representert, viser en undersøkelse gjort på Addis Ababa Universitetet av Enguday Alemayehu.  

Rebecca Hunde sier kvinnelige journalister må jobbe seg oppover, men at det ikke er umulig å få høyere og viktigere stillinger.

– Vi har noen kvinner som jobber på høyt nivå. Hvis de klarer å overbevise om at  de evner å utføre en god jobb, vil flere kvinner få sjansen. 


Kristin Skare Orgeret. Foto: Sonja Balci

– Det har vært flere sterke kvinnlige journalister i Etiopia, men i et tradisjonelt mannsdominert samfunn gjenspeiles også kvinnesynet i journalistikken, sier Kristin Skare Orgeret, professor ved insitutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet  

Rolle i utvikling 

Både på universitetet og i mediene har antall kvinner økt. Av etiopiske journaliststudenter har antall kvinner økt fra en tredjedel til nesten halvparten de siste årene, ifølge Hunde.

På journalistikkstudiet ved Addis Ababa universitetet er den kvinnlige andelen studenter økende, sier Mekuria Mekasha, som er professor ved School of Journalism and Communication.


Journaliststudenter ved Addis Ababa Universitetet. Foto: Privat

– Nå er hver tredje journalist i landet kvinne, og vi oppfordrer flere damer til å søke journalistikkstudiet, sier Mekasha.  

Kristin Skare Orgeret tror og håper kvinnelige journalister i landet vil få en bedre posisjon fremover. 

– Man skal være forsiktig med å være bastant, men mye tyder på at det går i riktig retning, sier Orgeret. 

Det finnes foreninger som jobber for å styrke rollen til kvinnelige journalister, som Ethiopian Media Women Association. Et viktig arbeid for dem er å utvikler ferdighetene til journalistene og forbedre kvinners tilgang, deltakelse og representasjon i mediene.