Facebooks sikkerhetstjeneste sørget for å legge ned falske kontoer. Illustrasjonsbilde: facebook (CC BY 2.0/flickr)

Nett-troll sprer propaganda

Myndighetene bruker nett-troll aktivt for å fremme russiske interesser sier medieforsker.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 16:40

Nett-troll

  • Nett-troll er folk som utnytter Internett til å fabrikkere informasjon.
  • Bruker falske kontoer på sosiale medier.
  • Trollfabrikk: Stedet nett-trollene jobber fra.
  • Den mest kjente trollfabrikken er Internet Research Agency (IRA).
  • Russiske nett-trolls formål er å spre russisk propaganda til vestlige medier.

– Russiske nett-troll truer pressefriheten fordi de jobber med myndighetene for å forhindre motsigende meninger og kritikk fra journalister og andre som er uenige i Putins politikk, sier medievitenskapsprofessor ved OsloMet Robert Wallace Vågan.

– Dette er med på å stigmatisere opposisjonen i landet, fortsetter han.

Truer pressefriheten

– Nett-trollene er en forlenget arm av myndighetene, og kan også rette seg mot andre ting enn internasjonale størrelser, sier Vågan til Journalen. 

Historisk sett har Russland og det daværende Sovjetunionen vært et sensurert land. Både i litteraturen, pressen og kunsten har man alltid måttet uttrykke seg mellom linjene. 

– Nett-trollene kan være med på å forsterke sensuren ved å spre rykter og falske nyheter i det russiske samfunnet, sier Vågan. 

Filtreres bort

Timur Shafir, som tidligere har ledet internasjonalt arbeid for Russian Union of Journalist (RUJ), sier at nett-troll likevel ikke er en særlig trussel for russisk journalistikk. Han mener russiske journalister er blitt gode på å avsløre disse, og er ikke spesielt bekymret for at lokale medier skal bli påvirket av dem. 

– Redaksjonell praksis, som har blitt formet over flere tiår, gjør at journalistene raskt filtrerer ut falske nyheter og anonyme nett-trollbrukere, sier Shafir. 

Shafir legger samtidig vekt på at nett-troll ikke skal likestilles med seriøse medieplattformer fordi de ikke bærer noe redaksjonelt ansvar.

– Nett-trollenes rettigheter kan bli begrenset av medielover i de individuelle landene, eller gjennom interstatlige organisasjoner, som for eksempel EU, sier Shafir.


Russiske nett-troll på Twitter kommenterer på norsk barne-tv. Foto: Journalen

– Demokratiet er handlingslammet

Vågan sier at nett-trollenes jobb internasjonalt er å fremme russiske myndigheters interesser. Russiske nett-troll har tidligere blitt beskyldt for innblanding i utenlandske valg.

– De vil få frem at deres system er bedre enn vårt og at sentralstyring fungerer bedre. Putin har selv sagt at demokratiet er handlingslammet, sier Vågan, som viser til den russiske påvirkningen foran valget i USA i 2016.

– I 2016 sto valget mellom Donald Trump og Hillary Clinton. Clinton var tøff i utenrikspolitikken, særlig mot Russland, som dermed var ute ette å stoppe henne. Da ble alternativet å støtte ham, sier Vågan.

Infiltrerer fra Vest-Afrika 

I år er det nytt presidentvalg i USA, og russiske nett-troll skal fortsatt være aktive med å spre politisk propganda mot USA fra andre deler av verden. 

Samtidig som valgkampanjene i 2020 setter i gang, jobber Russland for å bygge opp under raseforskjeller, blant annet ved å oppfordre til vold fra hvite rasistiske grupper, skriver New York Times.

Den amerikanske journalisten Liz Wahl om russiske nett-troll:

13. mars i år skrev The Guardian om russisk nett-trollvirksomhet i Vest-Afrika. Nett-trollene hadde utviklet et lite nettverk med 49 facebookkontoer, 85 instagramkontoer og 71 twitterprofiler.

Lederen for Facebooks datasikkerhet, Nathaniel Gleicher, tror at nettverket var så lite fordi virksomheten ble avbrutt på et tidlig stadium.

– Virksomheten ble styrt av både vitende og uvitende lokale i Ghana og Nigeria på vegne av individer i Russland, sier Gleicher til The Guardian.

Nett-trollene skrev først og fremst om amerikanske nyheter, LHBTI, kjendissladder, mote, black history, undertrykkelse og urettferdighet. Målet var trolig å oppnå et større publikum, og å skape en midlertidig rift blant liberale og konservative amerikanere.

– Nett-trollene nører opp under slikt i konservative land, slik at de kan få motstand. De ønsker å sette folk, grupper og organisasjoner opp mot hverandre, sier Vågan.