Ikyaklinikken holder til på Skøyen i Oslo og jobber med en metode innen "vibrasjonell medisin". Foto: Tarjei Mo Batalden

Omfattende alternativutdanning skal bli lenger og dyrere

Ikya-utdanningen er 900 timer lang, og koster 55 000 kroner i året. Nå jobbes det for å gjøre den enda lenger.
Fredag, 29 mai, 2020 - 15:39

“IKYA metoden gjør at din naturlige essens kan tre sterkere frem, slik at du kan leve mer i tråd med ditt indre, og utfolde mer av den du egentlig er.”

Slik beskriver klinikken Ikya sin egen behandling på sine nettsider. Det er en av rundt 100 alternative behandlingsformer i Norge, men skiller seg ut ved å være en av de med mest omfattende utdanning.

Tidligere har utdanningsløpet til Ikya Academy AS vært på tre og et halvt år, med rundt 900 timer og minst 200 klientbehandlinger før siste eksamen. Nå skal løpet utvides til å bli mellom fem og syv år, ifølge en av terapeutene. Studentene har til nå måttet betale rundt 55 000 kroner hvert år.

Medlemsforeningen for Ikya-utøvere har 17 medlemmer oppført i Utøverregisteret til Brønnøysundregistrene. 

Milliardbransje

I 2018 brukte nordmenn tilsammen nesten 4,7 milliarder kroner på alternativ behandling, ifølge NAFKAM.

NAFKAM er det nasjonale forskningssenteret innen komplementær og alternativ medisin, og tilhører Universitetet i Tromsø. Deres oppgave er å drive forskning på området, og å gi informasjon om alle behandlingsmåter i Norge som ikke er skolemedisin.

Informasjonssjef i NAFKAM, Ola Lillenes, sier de kjenner til minst 100 alternative behandlingsformer som man kan oppsøke en behandler for på det norske markedet.

Grafen under viser nordmenns bruk av alternativ behandling fra 2012 til 2018. Tallene er hentet fra NAFKAMs nettsider.

Loading...

 

Loading…

NAFKAM har ved flere anledninger, senest i 2018, fått IPSOS til å gjennomføre befolkningsundersøkelser om bruken av alternative behandlinger i Norge.


Ola Lillenes er kommunikasjonssjef i NAFKAM Foto: Privat

– Omtrent 40 prosent av voksne nordmenn oppga at de i 2018 hadde vært en eller flere ganger hos alternativ behandler, brukt urter og/eller selvhjelpsteknikker, sier Ola Lillenes.

– Den gjennomsnittelige kostnaden for brukerne av en eller flere av disse tjenestene var i 2018 på rundt 5700 kroner. 

Videre forteller han at de som kun oppsøkte en eller flere behandlere, brukte omtrent 3100 kroner på det i 2018. De som kun brukte urter, brukte rundt 950 kroner på ulike urter og NAFKAM vet ikke hvilke urter det gjelder. Nordmennene som kun brukte selvhjelpsteknikker, brukte omtrent 1750 kroner i 2018 på dette. Disse kostnadene omfatter blant annet instruktør, instruksjonsmateriell og utstyr. 

Under er en oversikt over hvilke alternative behandlinger nordmenn benyttet seg av i 2018. Tallene er hentet fra NAFKAM-rapporten 2018.

Loading...

Loading…

IKYA-metoden 

En av aktørene som tilbyr alternativ behandling i Norge er Ikya-klinikken. Klinikken holder til på Skøyen i Oslo, og drives av John Ikya. Han het tidligere Opsahl, men for noen år siden tok han behandlingsformens navn selv. I fjor høst overtok han ledelsen og eierskapet til bedriftene, men har gjennom mange år vært behandlingens mest profilerte utøver.


Marie Minagawa er IKYA Practitioner Foto: Privat

John Ikya, eller bare “IKYA” ifølge nettsidene, er den eneste av terapeutene med tittel “Master Practitoner”. 

På nettsiden til klinikken beskrives metoden slik:

“IKYA er en metode som øker din naturlige evne til selvhelbredelse og stimulerer til en friere livsutfoldelse. IKYA metoden gjør at din naturlige essens kan tre sterkere frem, slik at du kan leve mer i tråd med ditt indre, og utfolde mer av den du egentlig er. Sann helbredelse handler om å leve autentisk. Du vil oppleve at du blir mer sann mot deg selv og verden, og du vil slippe til mer flyt og kjærlighet i livet ditt”. 

Ikya-terapeut Marie Minagawa sier man jobber med energisystemer og kroppen. Verktøyene er fra samtale, til fysisk behandling og bruk av vibrasjonelle verktøy og essenser.

Hun gjør det klart at metoden ikke påberoper seg at den kan behandle eller kurere sykdom, og at de henviser til lege og helsevesen for sykdommer.

– Vi skal bygge bro, ikke erstatte etablert medisin, men være et tillegg der den etablerte medisinen ikke har så mye fokus foreløpig, sier Minagawa.

Essensene som brukes i behandlingen selges i nettbutikken til Ikyastore AS, som også eies av IKYA Foreningen. Tilsammen er det listet opp 354 produkter i essenser-kategorien. De er stort sett mellom 15 og 30 ml og koster mellom 200 og 300 kroner hver. Sett med flere essenser koster fra 1000 til 5000 kroner.

En dyreessens med navnet alligator inneholder vann, 40 % brandy og en vibrasjonellessens som er “skapt under en seremoniell prosess med meditasjon og attunement”, ifølge nettsiden.

I tillegg selger nettsiden akryler, steiner, aktivatorer og lignende. Disse koster mellom 1500 og 6000 kroner. Deres nyeste produkter er ametyster, som også koster opp til noen tusen kroner per produkt.

Ingen garanti om behandlende effekt

Lovverket definerer alternativ behandling som helserelaterte behandlinger som i hovedsak gis utenfor helsevesenet. Det er behandlinger som i hovedsak gir av ikke-autoriserte helsearbeidere, også kalt alternative behandlere. En helserelatert behandling kan være mange ulike tjenester som mener å kunne forebygge, behandle eller lindre sykdom plager og lidelser. Slike behandlinger kan også ha som formål å styrke immunforsvaret eller kroppens selvhelbredende evner.

Så lenge en helserelatert behandling i hovedsak gis utenfor helsevesenet, regnes den som alternativ behandling, uavhengig av hvem som gir den. Selv om akupunktur i dag gis på mange sykehus, regnes behandlingsformen derfor fremdeles som alternativ behandling, uavhengig av om akupunkturen gis av en akupunktør, jordmor eller lege. Noen utøvere innen alternativ behandling har annen, medisinsk utdanning i tillegg og er helsepersonell etter loven på den måten, men dette har de ikke lov å bruke som argumenter i markedsføringen av sin alternative behandling.

– Det offentliges bruk av ordet “behandling” må forstås som tjenestens hensikt; ikke som en indikator for at tjenesten faktisk har behandlende effekt, sier Ola Lillenes, kommunikasjonssjef ved NAFKAM.

Et søk i den internasjonale forskningsdatabasen Pubmed gir ingen treff på verken Ikya eller Still Point, som behandlingsformen het fram til 2016.

Omfattende utdanning

Behandlingsformen stiller strenge krav til terapeutenes utdanning innen Ikya. I 2011 søkte forbundet, som da hadde navnet Still Point Forbundet sertifisering av stillingstitler og oppføring i utøverregisteret fra Helsedirektoratet. I et vedlegg Journalen har fått innsyn i beskriver forbundet undervisningen og den daværende fagplanen.

Ifølge fagplanen er minimumsutdanningen på 704 timer undervisning. I tillegg kommer 204 timer i arbeidsgrupper, og minst 200 klientbehandlinger før de kan gå opp til avsluttende eksamen.

Loading...

Loading…

Et av de mest omfattende punktene går på energetisk anatomi og systemer. Dette omfatter 26 dager, og 64 timer i arbeidsgruppe. 

Terapeutene på klinikken er selvstendig næringsdrivende, og leier seg inn i klinikkens lokaler på Skøyen. Klinikken har ingen ansatte, mens akademiet har én ansatt, ifølge selskapenes oppføringer på Proff.no.

For hvert år på utdanningen betaler studentene rundt 55 000 kroner. Dette varierer avhengig av hva de får av essenser og verktøy. Etter et og et halvt år, med godkjenning, kan de som del av sin studentpraksis ta betalt for studentbehandlinger, opp til 500 kroner for to timer, forteller Minagawa.

Minagawa sier utdanningen nå er under oppgradering. Målet er å forlenge den til mellom fem og syv år.

– Fordi vi jobber såpass dypt, fokuserer det første året på egenbehandling. Man må bestå eksamen på seg selv før man kan jobbe med andre mennesker, sier hun.

Uvanlig lang utdanning

Ola Lillenes i NAFKAM mener det er uvanlig med så lang utdanning, og presiserer at man ikke kan si noe om hvor omfattende, verdifull eller hvilken kvalitet en utdanning har kun utfra varigheten.

– Bare et fåtall andre behandlerforbund setter krav til en såpass lang utdanning for å bli medlem: naprapatene, osteopatene og akupunktørene krever utdannelse på bachelor/masternivå i spesifikke studier ved akkrediterte høyskoler eller universitet, sier Ola Lillenes.

Nåværende leder i IKYA Foreningen Lene Braateng sier de ikke har noen fagplan, men faglige krav.

– Vil tilbyr ordinært medlemskap til utøvere som blant annet kan vise at de har bestått en fagutdanning som oppfyller de faglige krav vi legger til grunn. Kravene har samme omfang og innhold som før, sier Braateng som kommentar på dokumentene fra 2011.

Braateng forteller videre at selve utdanningene ikke godkjennes av forbundet, men at de stiller faglige og yrkesetiske krav til medlemmene, som en godkjent utøverforening.

– Tilbydere av utdanning til IKYA Practitioner må utforme fagplaner i tråd med de faglige kravene våre for at studentene skal kunne oppnå sertifisering, sier Braateng.

I følge nettsiden til Ikya-klinikken, kan behandlingen “gi deg opplevelsen av” en rekke ting, blant annet:


Bildet er hentet fra ikyaklinikken.no.

IKYA Klinikken ved daglig leder John Ikya har flere ganger fått oversendt spørsmål rundt saken, og fått mulighet til å komme med sine tilsvar og kommentarer til saken, men har ikke besvart spørsmålene. IKYA Foreningen henviser til IKYA Academy for svar på enkelte spørsmål om forlengelsen i utdanningen. Journalen har forsøkt å kontakte IKYA Academy for å stille disse spørsmålene, men har ikke lyktes i å få kontakt med dem som jobber der. 

Emneord: