Det er stille i gatene i Dhaka under koronasituasjonen. Foto: Golam Rahman

Straffes for koronadekning

Bloggere, journalister og aktivister på sosiale medier i Bangladesh risikerer straff for kritisk dekning av koronasituasjonen.
Onsdag, 27 mai, 2020 - 10:50

Den 27. april gikk Reportere uten grenser (RSF) ut med en bekymringsmelding om at koronaviruset kan påvirke pressefriheten negativt i Bangladesh. Situasjonen har nemlig utløst en rekke voldsoverskridelser, straffeforfølgninger og helsepersonell har ikke lov til å snakke med mediene, skriver RSF og Article 19 på sine hjemmesider. 

Koronaviruset i Bangladesh

  • 26738 registrerte smittede
  • 386 registrerte dødsfall
  • 88 journalister registrert smittet

Kilder: worldometers.info & Dhaka Tribune

– I koronasituasjonen behøver folket så åpen informasjon som mulig. Det er kritisk i en epidemisk situasjon for at folk skal overleve og få de beste mulighetene. Men så må man tenke på restriksjoner, sier en bangladeshisk journalist til Journalen.

Vi har valgt å la vedkommende være anonym på grunn av den sensitive mediesituasjonen i landet. 

Kritisk til utdeling av matrasjoner  

Som følge av koronaviruset deler myndighetene ut hjelpepakker til personer som ikke er i stand til å jobbe på grunn av Covid-19-viruset. Pakkene inkluderer mat og penger til dagarbeidere og andre som lever i en utsatt posisjon.

Flere journalister har avslørt at utdelingen av varene ikke gjennomføres slik det er tenkt

– Det har vært flere angrep mot journalister de siste månedene på grunn av mathjelpen, sier Golam Rahman, professor i journalistikk ved det private Daffodil University Dhaka og tidligere informasjonskomminær.


Golam Rahman, professor i journalistikk ved Daffodil University Dhaka. Foto: Privat

– Vi ser at journalister får begrenset med informasjon, spesielt fra dem som er involvert i fordeling av statlige matrasjoner. Det er flere som tar rasjonene selv eller gir det til andre. Når journalister skal avdekke dette, blir de noen ganger begrenset eller slått ned, sier Rahman. 

Han sier videre at de som leder angrepene, er lokale myndighetspersoner som er medlemmer av de lokale partiene rundt om i landet.

Norges ambassadør i Bangladesh, Sidsel Bleken deler Rahmans oppfatning.

– Det er fare for korrupsjon, ikke minst knyttet til salg av ris til subsidiert pris. Journalister som har avdekket dette har møtt på både restriksjoner og anmeldelser for falske anklagelser, sier Bleken.

Journalen har vært i kontakt med ambassaden til Bangladesh, men de ønsket ikke å uttale seg.

Ifølge Article 19 så blir sosiale medier overvåket, og ansatte i regjeringen har fått beskjed om å ikke dele, like eller kommentere innlegg som er kritiske til den bangladesiske regjeringen. 


Slik så grønnsaksmarkedet i Dhaka ut før koronaviruset inntraff. Foto: Golam Rahman

Vag sikkerhetslorammer journalister  


Sidsel Bleken er norsk ambassadør i Bangladesh. Foto: Tor Torhaug

Sidsel Bleken merker at presse- og ytringsfriheten i Bangladesh er under press, spesielt under den pågående pandemien. 

De siste tre månedene ser det ut til å være en økning av anmeldelser og arrestasjoner under den digitale sikkerhetsloven, opplyser Journalens anonyme kilde.

– Under korona har det vært hele 43 anmeldte saker under denne loven, mens det var 63 saker i løpet av hele 2019, sier kilden.

Article-19 skriver at de har dokumentert 60 anmeldte saker mot mer enn 100 mennesker under den digitale sikkerhetsloven hittil i år. 22 av dem er journalister.

Shamim Ahmed, Dhakas assisterende politidirektør, opplyser til Al-Jazeera news at de anmeldte ikke er anmeldt for å ha ytret en mening, men for å ha spredd rykter og desinformasjon om koronasituasjonen. 

Journalens anonyme kilde mener at den digitale sikkerhetsloven er vagt formulert, og dermed er det lett for myndighetene å anmelde journalister.

– Loven er ikke akkurat journalistikkvennlig. Det er en intens situasjon, og staten er nok redd for at ting skal gå galt, sier den anonyme journalisten. 

Internasjonale aktører på banen 

Det internasjonale samfunnet er også bekymret over utviklingen og en rekke vestlige ambassadører i landet tvitret om betydningen av pressefrihet for rundt en uke siden. Bangladeshiske myndigheter reagerte negativt på dette, men mediene fanget det opp som den støtteerklæringen det var ment som. 

 

 

Journalister jobber fortsatt 


Det ser ut til å vere tomme gater i Dhaka frem til slutten av mai. Foto: Golam Rahman

På grunn av koronaviruset er samfunnet i Bangladesh stengt, og de fleste har portforbud. Til tross for det er journalister fortsatt i arbeid. Bangladesh har stor befolkningstetthet, og det er derfor vanskelig å ha flere meters avstand, spesielt på steder der folk kjøper mat og andre nødvendige varer.  

– Store folkemengder er hovedproblemet. De er vanskelige å kontrollere, sier Golam Rahman 

Rahman forteller at flere journalistearbeider med redusert kapasitet. 

– I noen mediehus kan de kun jobbe to dager på kontoret, og de har fått kortere arbeidstider, sier han. 

Rahman forteller også at mange små aviser ikke er i stand til å betale journalistene lønn. På grunn av smittevernet blir ikke papiravisene levert på døren til folk, slik som de vanligvis gjør.  

– Mange journalister har heller ikke skikkelig smittevernsutstyr som masker og hansker, sier Rahman.  


Tom båthavn i den største havnebyen Chittagong i Bangladesh. Foto: Golam Rahman

Journalister anses som essensielle for samfunnet, og er av gruppen som får bevege seg rundt til tross for de strenge reglene om at bare strengt nødvendige ærend er tillatt, sier Sidsel Bleken. 

Lokale radiokanaler er utbredt i landet og når ut til mange. Det er også flere som får informasjon gjennom smitteverntiltakene som er innført i moskeene som åpnet igjen den 7. mai. 

– Mediene spiller en viktig rolle i å spre informasjon til befolkningen om viruset, og om de reglene som gjelder til enhver tid. Det er fortsatt mye usikkerhet, frykt og mangel på kunnskap i mange lag av befolkningen. Kunnskapsbasert informasjons- og opplysningsarbeid er derfor svært viktig, sier Bleken.