Intenst på rektors kontor

Han snakkar med ei nordnorsk-amerikansk dialekt, i eit roleg toneleie. Men er OsloMet-rektoren så roleg som han høyrest ut?
Mandag, 14 september, 2020 - 14:09

Curt Calvin Rice (58) har vore rektor på OsloMet i fem år. Han er amerikanar, men flytta til Tromsø på 1990-talet. Rice er glad i rektorjobben sin, men innrømmer at den kan vere svært krevjande til tider, med intense arbeidsdagar. Stresset er meir eller mindre konstant. Det fekk me erfara då me prøvde å få kontakt med rektoren. Høyr korleis det gjekk her:

Portrettet av rektor Curt Rice er laga av Sunniva Grimstad Hestenes. Medverkande: Kommunikasjonsrådgivar Kjersti Thoresen. Du høyrer også lydklipp frå 21 nyheitene på TV2 den 11. august 2020. Musikk er henta frå Negus1993

Emneord: