Vøyenfossen like ved Sagene Skole spruter ned enhver som går forbi Foto: Heidi Mo

Akerselva fosser over

Vann- og Avløpsetaten slipper nå ut store mengder vann fra Maridalsvannet ut i Akerselva for å sikre drikkevannet i Oslo, og for å hindre flomvann.
Onsdag, 28 oktober, 2020 - 15:46

Denne høsten fosser vannet over i Akerselva - ikke bare på grunn av regnet alene, men også fordi det nå er helt fullt på Maridalsvannet. Bjørg Einan fra Vann og Avløpsetaten forteller at de har sett seg nødt til å slippe vannet som nå fyller demningen til Maridalsvannet ut i Akerselva for å lette på trykket.

‒ Vi gjør dette for å ikke overbelaste demningen, og ivareta at det er nok drikkevann, sier Einan

Maridalsvannet er den viktigste drikkevannskilden for Oslo, og står for 90% av vannforbruket i Oslo. Når det er såpass mye vann øker risikoen for at demningen sprekker. Et dambrudd ville hatt konsekvenser for Oslo sin tilgang på vann, og ville ført til store flomskader.

‒ Se for deg bølgen fra katastrofefilmen Bølgen, det er mye vann som ville fosset ut, forteller Einan


Det går mer vann gjennom Akerselva i år sammenlignet med de to siste årene Foto: Heidi Mo

Nesten dobbelt så mye vann som vanlig

På Maridalsvannet har den høyeste regulerte vannstanden de kan håndtere blitt passert med 7cm. Dette har ført til at de må slippe ut 25 kubikkmeter med vann i sekundet ut i Akerselva. Den laveste vannføringen de gjør når det er lite vann er 1,5 kubikkmeter i sekundet. Den store vannføringen fra Maridalsvannet kommer til å fortsette for å få ned vannstanden og gjøre plass til mer vann.

‒ Vi kan styre om vannet her på bakken, men vi må bare ta imot det som kommer ovenfra, og fordele det på mest gunstig måte, sier Einan

Den siste måneden har det regnet mer enn normalt. Den metrologiske stasjonen Bjørnholt like ved Kikut måler vanligvis omtrent 139mm nedbør i oktober. I år har det kommet 254mm nedbør, nesten det dobbelte av normalen. I september var nedbøren ca på normalen, men det har regnet betraktelig mye mer i oktober.

Privatpersoner må passe på

Det hender Vann og avløpsetaten får henvendelser fra privatpersoner som bor tett mot Akerselva, og de vet at området rundt Mathallen kan oppleve at det er for mye vann. Allikevel er det at Maridalsvannet ikke blir overbelastet og at det ikke blir problemer med tilgangen til rent drikkevann hovedprioriteringen. 

‒ Det kommer mer vann nå om høsten, både nedbør og vannføring. Så det vi oppfordrer folk til er å rydde og renske, og stoppe vannet fra å komme inn i hage og i kjeller. Rydde opp i takrenner for eksempel for at vannet lettere går ned i avløpene. 

Går man forbi en av Vøyenfallene, tre fosser i Akerselva mellom Bentsebrua og Sannerbrua, må man ta høyde for å bli våt. Vannstanden i elven er høy, og fossespruten er stor. En forbipasserende har denne kommentaren:

‒ Det regner ikke, men her skulle man gjerne hatt en paraply. Det er ganske utrolig å se kreftene som er i en liten foss, sier han

Emneord: