Barn og ungdom leser nyheter på sosiale medier

Sosiale medier er den mest brukte nyhetskilden for nesten ni av ti barn, ifølge ny rapport fra Medietilsynet.
Torsdag, 8 oktober, 2020 - 13:53

30. september kom medietilsynet ut med sin niende delrapport Barn og medier 2020. Den kartlegger nyhetsvanene til barn og ungdom mellom 9-18 år. 

– De unges nyhetskonsum skjer først og fremst på digitale plattformer. Det gjør det viktig for mediehusene å digitalisere nyhetsinnholdet, slik at de treffer de unge der de er, sier Mari Velsand, dirketør i Medietilsynet. 

Emneord: