– Nei til vindkraft på Haramsøya

Lørdag 10. Oktober ble det holdt en demonstrasjon foran Stortinget mot utbygging av vindkraft på Haramsøya.
Tirsdag, 13 oktober, 2020 - 23:32

Frivillig arrangør Jan Gunnar Berg sto bak arrangementet, og kjemper daglig mot bygging av vindmøller over hele landet. Det samlet seg rundt 120 demonstranter foran Stortinget som demonstrerte mot bygging av vindmøller på Haramsøya.

Vindmølleprosjektet på Haramsøya har skapt stort engasjement, blant annet hos Nina Taralrud.

– Jeg er en Norgespatriot, elsker naturen, plukker plast i naturen, liker roen i naturen, og vet hva natur gjør godt for oss mennesker og dyr. Og da synes jeg vindkraft som er det helt motsatte, som ødelegger naturen, ved å spre plast i naturen, ødelegger drikkevannskilder som er i nærheten av disse vindturbinene, stenger bevegelse og tilstedeværelse i naturen rundt og ved vindturbiner, som b.l.a. gir støy i form av kraftig lyd av kast, infrarødt lys, og skyggekast skriver Taralrud til Journalen.

Nina er en av mange som mener at utbyggingen av vindkraft ikke burde gå på bekostning av urørt natur. 

Det ble også holdt appell av flere under demonstrasjonen, blant annet av psykiatrisk sykepleier Kjetil Skotte som mener at utbyggingen av vindkraft kan ha en negativ påvirkning av psykisk helse.

Motvind Norge ønsker heller at Norge skal fokusere på vannkraft i stedet for vindkraft.

I en rapport skriver Zephyr AS at de siktet på å være ferdige høsten 2020, men på grunn av klagene har ikke fristen blitt møtt.

Vindmøller ble nedstemt

Planer for bygging av vindmøller på Haramsøya kom på banen i 2006, men ble nedstemt av kommunen. I 2009 bekreftet Olje og Energidepartementet en konsesjon fra Norges Vassdrag og Energidirektoratet.

Ålesund kommune, NOF og Nei til Vindkraft har levert klager om saksbehandlingsfeil og krav om å vurdere konsesjonen på nytt.