Demonstrerer mot vindkraft

Lørdag ble det holdt en demonstrasjon mot utbyggingen av vindkraft, i regi av Jan Gunnar Berg. Demonstrantene føler de ikke blir hørt av regjeringen og får støtte ifra flere politiske partier.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 16:46

Rundt et hundretalls mennesker samlet seg foran Stortinget på lørdag for å vise sin motstand for utbyggingen av vindkraftturbiner i norsk natur, og da spesielt Haramsøya i denne omgang. Appellanter talte med høyt engasjement til de oppmøtte og viste sin misnøye for hvordan disse sakene har blitt behandlet.

Eidsvolls plass har blitt dekorert med plakater og bannere med slagord som «Nei til vindkraft» og «Ja til livskvalitet, nei til vindterror». Det blir delt ut pins med samme slagord til de oppmøtte og flere har lagd sine egne rekvisitter med lignende budskap, mens det vaies med norske flagg for å vise sin støtte til norsk natur.

Vil ha større satsing på vannkraft


Morten Walløe Tvedt, fylkesleder i Rødt Møre og Romsdal. Foto: Mathias Hagfors

En av appellantene som har møtt opp til denne demonstrasjonen er Morten Walløe Tvedt, fylkesleder for Rødt i Møre og Romsdal. I Rødt er det enighet om at de vil ha stopp på all utbygging av vindkraft på land. Tvedt vil heller at Norge skal satse hardere på vannkraft.

- Det finnes et veldig nærliggende alternativ til vindkraft, og det er å ruste opp eksisterende vannkraft. Det er å lage et godt skatteregime så man får et bedre system for avskrivninger på investeringer i nye turbiner, sier han.

Personlig skulle han helst sett seg foruten vindkraft i det store hele, også til havs. Tvedt opplyser at Rødt Molde har vedtatt en resolusjon som er på vei oppover i systemet deres i programprosessen for det nye stortingsprogrammet, hvor de sier nei til dette og. Han begrunner dette med at gyteområdene til fisken degraderes der det settes opp havturbiner.

Effektivisering av energibruken

Han etterlyser også et større fokus på å «bruke kraft mer effektivt og lønnsomt» og drar fram Bitcoin-farmer som står og sluker strøm som eksempel på dårlig bruk av energi. På spørsmål på hvordan man skal få slutt på slike farmer svarer Tvedt:

- Det gis konsesjoner for å drive de, så da må man se på konsesjonssystemet for dette.

En annen som deler Morten Walløe Tvedts syn i å effektivisere kraftbruken her til lands er Rasmus Hansson, som representerer MDG. Hansson var også én, av til sammen tolv stykker som holdte appell.


Rasmus Hansson, representant for Miljøpartiet De Grønne Foto: Mathias Hagfors

- Nå er utbyggingen litt etter filosofien «mest mulig, fortest mulig» uten å tenke på hvor mye vi trenger, slik at det blir billigst mulig og vi kan sløse mest mulig med krafta, sier Hansson

Han ser helst at det skal bygges ut etter behov og bare det som trengs for å få et «lavere utbyggingspress og et mye mer fornuftig grunnlag for den utbyggingen vi skal ha».

- Den må vi planlegge og stille høye krav til. Og framfor alt må vi stille krav til at vi kan ikke bygge ut vindkraft ved å ødelegge mer natur, det har ikke verden råd til.

Miljøpartiet De Grønne åpen for havvind som alternativ

Hansson har en noe mer moderat innstilling til vindkraft enn sin politikerkollega i Rødt, da han er mer åpen for utbygging av turbiner både på land og til havs. Men hvis det skal skje på land så vil han at det bygges i områder som allerede har tung utbygging fra før. Når det kommer til havvind så er han mye mer positiv og nevner at det er noe MDG har arbeidet lenge for på Stortinget.

Rasmus Hansson, som er biolog, legger også stor vekt på at menneskehetens framtid er avhengig av å ta vare på naturgrunnlaget som er i ferd med å gå tapt. Og det gjelder «hver lille flekk» som han sier, slik som Haramsøya.

Emneord: