Akhenaton de Leon, leder av Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), på talerstolen under åpningen av årets Black History Month Norway. Foto: Lea Girolami Bråthen

– Det er et stort kunnskapshull

Torsdag 8. oktober åpnet årets Black History Month Norway på Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 13:26

– Engasjementet i år har vært helt vilt. Det var enorm respons i fjor, og enda mer etter Black Lives Matter. Flere har begynt å erkjenne at det er et stort kunnskapshull knyttet til black history, i Norge og internasjonalt. Og det er dette vi jobber med å fylle, sier Ida Evita de Leon, initiativtaker og leder av Black History Month Norway.


Ida Evita de Leon, leder av Black History Month Norway. Foto: Lea Girolami Bråthen

Black History Month Norway er en del av et internasjonalt konsept, opprettet i USA av Carter G. Woodson. I 2019 startet det opp i Norge, i samarbeid med Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD), for å bidra til synliggjøringen av “svart historie i norsk kontekst”.

– Black History Month Norway er en hedring til de som allerede har bidratt. Jeg er veldig opptatt av historieperspektivet til Carter G. Woodoson, om å samle sort historie, og ville videreføre det, forteller de Leon.

Historieløse

Årets tema Fra fragmenter til historie tar for seg det å dokumentere og bevare norsk-afrikansk historie, for å hedre det som har vært og det som skapes. 

Ida Evita de Leon mener at norsk-afrikansk historie ikke er tilgjengelig i dag, og at man derfor blir historieløse. Hun forklarer at mangelen på kunnskap om sine forgjengere fører til at man stadig kjemper de samme kampene.

– De færreste kan nevne forbilder som er av afrikansk opphav, og våre yngre har ikke noe kunnskap til sin norsk-sorte identitet. Vi ender opp med å gjøre det samme om og om igjen, knuse de samme glasstakene om og om igjen. Vi kommer oss aldri videre, fordi vi ikke har forståelse for fortiden vår, sier hun.

Mangel på forbilder


Roundtable talk ledet av Turid Rachel Bråthen. Fra venstre: Mohamud Hersi, Amber Ingelin Arthur og Said Mohamed. Foto: Lea Girolami Bråthen

Mohamud Hersi, gjest og paneldeltaker under åpningsarrangementet, peker på betydningen av å ha forbilder som er lik en selv. Han forklarer at det handler om representasjon.

– Bare under åpningskvelden lærte jeg mye om norsk svart historie og om andre som har vært her før meg. Det resulterte i at jeg dro hjem med en følelse av fellesskap tilhørighet og stolthet, forteller han i en SMS.

Videre understreker Hersi viktigheten av å ha en slik markering.

– Jeg mener det er viktig for at melaninrike personer skal ha lik tilgang til informasjon og kunnskap om og fra deres forgjengere, som andre. Og at deres etterkommere skal kjenne til historien deres, skriver han.

Gjennom hele oktober arrangeres seminarer, workshops og samtaler som skal belyse og feire den afrikanske diasporaen i Norge. 

Emneord: