Elbileiere har ikke betalt trafikkforsikringsavgift frem til nå, men fra 2021 er det mulig dette endres. Illustrasjonsfoto: News Oresund (CC BY 2.0)

Dårlig nytt for elbileiere

7. oktober presenterte regjeringen sitt forslag til statsbudsjett for 2021. Dersom forslaget går gjennom vil det føre til flere tusen kroner i økte kostnader for elbileiere.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 17:37

I det nye statsbudsjettet foreslår regjeringen å innføre trafikkforsikringsavgift for elbiler. Trafikkforsikringsavgiften ble innført i 2018 og erstattet da den tidligere årsavgiften på biler og motorsykler. Elbileiere har ikke trengt å betale denne avgiften, men nå ønsker regjeringen at også elbiler skal avgiftsbelegges.

Avgiften skal være lik avgiften for motorsykler, og skal i 2021 vil være på 2135 kroner.

En av elbileierne som blir påvirket av denne avgiften er Igor Zivkovic som har kjørt elbil siden 2012.

 – Staten tror at folk kjøper elbiler på grunn av miljøet, ja det er en fordel, men jeg tror folk først og fremst tenker på økonomi, sier han.

Han forteller også at dersom han skulle kjøpt ny bil i dag, og avgiftene på elbiler nesten er det samme som på fossilbiler, er det ikke sikkert han hadde valgt å kjøpe elbil. Dette fordi han mener det ikke lenger er noen store fordeler ved å kjøre elbil.

 – ”Kokko” politikk

De økonomiske insentivene for å gå over fra fossilbil til elbil vil ikke lenger være like store, og Arild Hermstad, 1. nestleder i MDG, frykter dette vil gjøre at færre velger å kjøpe elbil.

Ifølge Hermstad er prisforholdet mellom elbiler og fossilbiler fremdeles for jevnt, hvis man kun tenker økonomi på kort sikt. Samtidig som det kommer stadig flere nye elbilmodeller, har avgiftsnivået på bensin- og dieselbiler gått ned over de siste årene.

 – Og det er jo kokko politikk, hvis man virkelig ønsker å fase ut fossilbiler, sier han.

Videre forteller han at det hadde vært enklere å forstå at man begynte å betale avgift på elbiler dersom regjeringen også hadde foreslått å sette opp avgiftene på fossile biler.


Arild Hermstad mener statsbudsjettet er bekmørkt for klimaet. Foto: Tuva Oline Brekmo

Ikke imot å avgiftsbelegge elbiler

Hermstad mener statsbudsjettet er dårlig nytt for klimaet og at ingenting tyder på at regjeringen har ambisjoner om å nå klimamålene sine. Han understreker at MDG ikke er imot å avgiftsbelegge elbiler, men at hverken tiden eller måten det er foreslått å gjøre det på er riktig.

 – Du kan si at gulrot og pisk politikken må henge sammen. Hvis ikke du pisker bensin- og dieselbiler mer så bør du heller ikke innføre for mye pisk på elbilene, sier Hermstad.

Ingen nasjonal støtte til sameie og borettslag

Regjeringen har lenge lovet å innføre en nasjonal støtteordning til ladeanlegg i sameier og borettslag, men heller ikke for neste års budsjett er det satt av penger til dette.

Oslo kommune innførte denne ordningen for to år siden, og i dag nyter cirka 50 000 husstander i Oslo godt av støtten. Store deler av befolkningen i Oslo bor i blokker og større boligkomplekser, en slik ordning er derfor vært svært viktig for å gi folk mulighet til å lade hjemme.

Hermstad påpeker at for alle de mennesekene rundt om i landet som vurderer å kjøpe elbil er muligheten til å lade hjemme svært viktig. Ikke alle biler har like stor lagerkapasitet og hjemme-ladning fjerner usikkerhet på om man har tilgang til å lade ved behov.

Støtter ikke statsbudsjettet 

Det må en rekke endringer til for at MDG skal gi sin støtte til samferdselsdelen av dette budsjettet. Deriblant må avgiftene på bensin og diesel økes, samt nybilprisene for bensin- og dieselbiler. Bevilgninger til veiutbygging som vil føre til økt bilkjøring må fjernes, slik at pengene heller kan gå til kollektive investeringer som kan bidra til å gjøre det enklere for flere å velge andre transportmetoder enn bil.

 – Dette statsbudsjettet leverer på ingen måte det som trengs for å sørge for en ekte grønn omstilling av Norge, avslutter Hermstad.