Vektere streiker utenfor Nokas hovedkontor. Foto: Lea Girolami Bråthen

En glemt streik

Smittetallene øker og det er stadig nye tiltak å forholde seg til. Midt under det hele er over 2000 vektere ute i streik.
Onsdag, 28 oktober, 2020 - 15:34

16. september gikk vektere, organisert i Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund, ut i streik etter brudd med NHO Service og Handel hos Riksmekleren. Nå går de inn i sin syvende uke. 

– Det begynner å bli en veldig langvarig streik, men våre streikende er ved godt mot. De har en stor streikevilje, sier Unn Kristin Olsen, Leder i Parat.

Vekterners krav i streiken

  • Bedre lønn
  • Tiltak mot ufrivillig deltid
  • Økte tillegg
  • Bedre ordning for lærlinger
  • Minstelønnsgaranti
  • Fastlønn

 (Kilde: FriFagbevegelse)

Mangel på mediedekning

 Da Koronapandemien og den tidligere busstreiken har tatt opp stor plass i media, har ikke vekterstreiken fått like mye oppmerksomhet som de skulle ønske.

– Streiken har ikke fått den massive mediedekningen som man ser at andre streiker har fått tidligere, sier Unn Kristin Olsen.

Truls Strand Offerdal, stipendiat ved IMK på UiO, forteller at det er flere faktorer som ligger til grunn for hvorvidt en streik får mediedekning eller ikke. Han legger vekt på maktaspektet ved streikene, og konsekvensene streiken fører med seg.  


Truls Strand Offerdal. Foto: Olaf Christensen, UiO 

– Hvor mye konsekvenser streikeuttaket og avviklingen av streiken har for både befolkningen og for firmaet på motsatt side, kan ofte henge sammen med hvor mye mediedekning de får, sier Offerdal.  

Parat-lederen informerer om at pandemien har påvirket streikuttaket. Som følge av koronaviruset har de prøvd å skåne de sårbare i samfunnet og følge smittevernreglene så langt det lar seg gjøre.

– Vi kunne tatt ut de som virkelig hadde påvirket en tredjeperson, men det har ikke vi gjort. Vi har foreløpig valgt å skåne helsevesenet i størst mulig grad, fordi vi er i en pandemi, sier Olsen.

Hun forteller videre at de også har måttet avlyse streikemarkeringer, da det ikke er forsvarlig å samle for mange mennesker på et sted.


Leder i Parat, Unn Kristin Olsen. Foto: Gorm K. Gaare/Parat 

Medienes påvirkningskraft

Det er usikker hvor stor påvirkningskraft mediedekningen har på streik. Offerdal forteller imidlertid at kravenes legitimet ofte henger sammen med hvordan mediene fremstiller partene.

– Folkeopinion gir jo gjerne en legitimitet til krav. Veldig mange bedrifter og virksomheter er avhengig av oppfatningen befolkningen har av dem, sier han.

Parat har basert vekteruttaket på koronasituasjonen i landet, og Olsen forteller at hun tror dette er grunnen til den begrensede oppmerksomheten i media. Hun peker videre på vekternes oppgave i samfunnet og håper folk erkjenner viktigheten av det.

– Vekterne er så mange steder i samfunnet. De får ikke anerkjennelse for den jobben de gjør for ivareta både sikkerhet og andre viktige oppgaver i samfunnet, sier Olsen.

 

Emneord: