Munnbind forsøpler bybildet i Oslo. Foto: Guro Grønli

Forsøpling som koronakonsekvens

Resultatet av munnbindpåbudet er forsøpling av byens sentrale knutepunkter.
Torsdag, 8 oktober, 2020 - 14:37

Tirsdag forrige uke holdt byrådsleder Raymond Johansen pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo. Resultatet ble et påbud om bruk av munnbind ved trengsel på kollektivtrafikken. En konsekvens av dette er at munnbind ligger strødd rundt de største stasjonene i Oslo sentrum.  

Kritikk av søppelhåndteringen er kommet fra flere hold. Blant annet fra den ideelle foreningen Hold Norge Rent som arbeider mot forsøpling i Norge. De kom allerede den 26. september med råd til myndigheter og næringsliv for å unngå forsøpling av munnbind og annet avfall i bykjernen. Rådene setter fokus på renovasjon og korrekt håndtering. 


Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent. Foto: Privat 

– Vi i Hold Norge Rent har tatt kontakt med Helsedirektoratet, Oslo Kommune og Oslo Sporveier i denne saken, og vi har delt våre anbefalinger med dem, sier Lise Keilty Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent. 

Rådene oppfordrer til bruk av flerbruksmunnbind, men retter seg også direkte til Sporveien. Med råd om hyppigere rengjøring, mer informasjon og regelmessig tømming av søppelbøtter. 

De siste månedene har flere gått over til bruk av flerbruksmunnbind, noe som er med på å begrense problemets omfang. Men likevel er forsøpling av engangsmunnbind et økende problem.  

– Vårt viktigste råd er å bruke flerbruksmunnbind. Dette er både mer miljøvennlig, rimeligere over tid og begrenser forsøpling, sier Gulbransen. 

Viktig med informasjon

Gulbransen påpeker at hyppig renovasjon på områder der munnbind kommer på avveie er en god start, men at det i tillegg bør være synlig og god informasjon på buss, trikk og bane med oppfordring til korrekt håndtering etter at reisen er slutt. 

– Det er behov for en omfattende bevisstgjøringskampanje i det offentlige rom, og nasjonale myndigheter kan med fordel ta opp problemet på en eller flere av pressekonferansene som holdes jevnlig, sier Gulbransen. 


Terskelen til forsøpling blir lavere. Foto: Guro Grønli 

Gulbransen påpeker at informasjonen burde komme i flere kanaler. 

– Produsenter og utsalgsstedene bør pålegges å bidra til god informasjon både på emballasjen og i butikkene. Dette er heller ikke gjenstander som skal skyldes ned i toalettet, men det er visstnok også et problem enkelte steder, avslutter Gulbransen.

Ligger det allerede munnbind på bakken er terskelen lavere for flere å gjøre det samme. Søppel som ligger ute vil i siste ende havne i havet, noe som igjen gir store miljømessige konsekvenser.

Ta det med deg

Mette Andersen tar t-banen til jobb daglig og syns det er synd at folk ikke kan ta sine forholdsregler. 

– Jeg bruker alltid munnbind og kaster det ikke før jeg kommer hjem. Er søppelbøtten full, er det jo ikke en invitasjon til å kaste det på bakken. Ta det med deg, poengterer hun. 

 

Emneord: