Studenter som skal ta eksamen som privatist frykter at de ikke får gjennomført eksamen. Foto: Mia Engenes Bratlie

Frykter utsettelse av studier

Hvis studentene havner i karantene på eksamensdagen får de ikke gjennomført eksamen i år.
Mandag, 2 november, 2020 - 14:51

I høst skal flere tusen studenter gjennomføre privatisteksamen med fysisk oppmøte. Astrid Svorkdal er en av disse studentene. Svorkdal har vært redd for å havne i karantene før eksamen og frykter at hennes videre utdanning vil bli satt på vent. 

– Hvis jeg blir syk eller blir satt i karantene så får jeg ikke møtt opp for å ta eksamen, sier Svorkdal. 

Redd for at studiene blir satt på vent

– Jeg skal ta andre fag neste år så jeg kan ikke utsette disse fagene til neste semester hvis jeg havner i karantene, forteller Svorkdal. 


Astrid Svorkdal skal ta privatisteksamen i høst. Foto: Privat 

Hun legger til at hun derfor er redd for at hennes videre utdanning blir satt på vent. Hvis man ikke får gjennomført eksamen i høst har man kun en sjanse til våren før neste års opptaksfrist til høyere utdanning går ut. 

Må holde seg hjemme hvis man er syk

Slik som resten av samfunnet blir også privatisteksamen rammet av korona-pandemien. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder om smittevern som studentene må følge før de får gått opp til eksamen. Veilederen sier blant annet at studenter som sitter i karantene eller isolasjon må holde seg hjemme på eksamensdagen. 

Svorkdal synes det er bra at det er strenge smittevernregler på eksamensdagen, men skulle ønske at noen av eksamene hadde blitt gjennomført som en hjemmeeksamen. 

– Jeg syntes spesielt at muntlig eksamen burde vært hjemmeeksamen slik at jeg hadde vært sikker på at jeg fikk gjennomført eksamen, sier hun. 

Hun legger til at det er bra at studentene er delt inn i to forskjellige lokaler i år og velger å stole på at det er blitt gjort gode nok vurderinger når det kommer til smittevern. 

 

 

Emneord: