Uranienborg kirke skal bli lettere tilgjengelig. Foto: Katrina Svarca

Gjør kirken lettere tilgjengelig

Uranienborg menighet bygger ut krypten og terrenget for kirkelige aktiviteter for unge og gamle. Det legges også rette for universelt utformet adkomst til kirke.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 11:59


Bygning utenfor Uranienborg kirke Foto: Katrina Svarca 

Prosjektet skjer i samarbeid med professor Einar Dahle arkitekt MNAL og entreprenør Finstad og Jørgensen AS. Arkitekt Einar Dahle har jobbet med prosjektet for å gjøre Uranienborg kirke mer tilgjengelig siden 2014. Bygning begynte høsten 2019 og skal stå ferdig i midten av november. 

Tilpasser for rullestolbrukere

Prosjektet skal gjøre kirken større sånn at de kan få forsamlingslokaler til å ha grupper, grupperom og leie ut kjellerrom i kirken, samtidig er det universal utforming hvor den skal gjøre kirken tilpasset så personer i rullestol kan komme rundt i kirken på en enkel måte.


Her skal det bli rullestolrampe. Foto: Katrina Svarca 

Stor møteplass

Tanken bak dette prosjektet er å bygge ut rommet under alteret. Der er det to store kjellerrom. De har bygget mellom kirken og den muren som omslutter hele platået kirken står på. Til sammen skal det bli på femhundre kvadratmeter. Det skal bli storrom, møtesal for 110 mennesker og to mindre møtesaler for 45 mennesker. En kjempestor møteplass for unge og gamle. 

Den største utfordringen gjennom prosjektet har vært økonomien. Det grunnes vanskeligheter med å bygge nedover, under de gamle fundamentene, og fundamentere på nytt

– Vi måtte hele tiden lage usikkerhetsanalyse for å finne ut hva tror vi at det kommer til å koste. Det er ikke noen opplagt ting hva det koster, sier Dahle. 


Gamle muren inn i kirken som bevares. Foto: Katrina Svarca 

Nytt liv

Når Journalen spør om arkitektoniske prinsipper, forteller arkitekten at han har for det første forhold seg til at det som legges til er gjort på deres måte, med moderne materialer som betong. De har jobbet med materialer som er seg selv nok. Betongen, for eksempel, skal ikke kles inn.

– De materialene vi bruker, de står ubehandlet, en slags brutalisme. Den er en arkitektonisk holdning og den er min holdning som arkitekt, sier Dahle.

– På en måte har dette prosjektet vært en mulighetens kunst, forteller arkitekten. Her er det ikke bare bygget til det eksisterende, men gravd ut. De snakket med noen ingeniører som sa at den muren må de peile ned, ta ned alle steinene, nummerere dem, lagre dem og grave ut og sette tilbake igjen. Men de gjorde akkurat det motsatte, og det var redningen. De lot muren stå og gravde ned slik at det ikke falt sammen, fant en ny måte og konstruere på.

– Det spennende her er at vi egentlig har gjord det motsatte. Vanligvis når jeg sitter og tegner et annet hus eller en kirke så er det hele tid å legge til noen som ikke er der. Her er vi trukket fra alt og likevel er stedet det samme, gatene er samme, men det har fått nye åpninger, nytt liv. Det er det fantastiske, sier arkitekten Dahle.


Einar Dahle alias Aina Dahle (74) er spent med prosjektet. Foto: Katrina Svarca

Viktig å ta vare på kulturminnene

Uranienborg kirke er såkalt listeført kirke, derfor bevaringsverdig.

– Det viktigste er at vi lager noe som er brukbart for mennesker i dag. Det er viktig, men det er også viktig å ta vare på kulturminnene, sier Dahle.

Kristian Sand Finstad i Finstad og Jørgensen AS er hovedentreprenør i dette prosjektet. Vi spurte hvordan er det å jobbe med slike kulturhistoriske bygg.

– Det er veldig morsomt å jobbe med gamle ting og på en måte videreføre kulturarven. Man må gjøre byggeprosjekter som viderefører den samme arkitekturen. Riksantikvaren er de som bestemmer hva vi får lov å gjøre på bygninger som er regulerte til bevaring, hvor i utgangspunktet det er ikke lov å gjøre noe. De, sammen med arkitekten, ser på hvilke muligheter som kan åpnes og hva man kan endre og optimalisere. Slike prosjekter krever mer av dem som planlegger og utfører, sier Kristian Sand Finstad.

 

Emneord: 
Tags: