Ideelt startet samarbeidet med Deichman Tøyen i februar 2019. foto: Irene Dafinceska Naustdal

Hardtarbeidende trivselsvektere løfter ungdommen og nabolaget

– Vårt overordnet mål er å skape trygge nabolag ved å sysselsette lokal ungdom, opplyser Ahmed Hassan, medgründer i Ideelt Security.
Mandag, 12 oktober, 2020 - 20:16

Ideelt Security sitt første prosjekt var i samarbeid med Deichman bibliotek på Tøyen. Biblioteket opplevde ungdomsbråk under meråpent tilbud og var på jakt etter løsninger. Ungdommene manglet gode nok fritidstilbud og mange ønsket seg jobb.

Trivselsvektere ble løsningen. Lokale jevnaldrende gutter som fikk ro og orden gjennom kommunikasjon og respekt. Deres jobb er ikke å vise folk vekk gjennom en autoritær og uniformert vekterrolle, men å skape trivsel og trygghet.

 

Holdningsendring hos ungdommen

– Noe av det vi jobber mest med er å endre mentaliteten til ungdommen. Vi vil ikke at de bare skal tro de er bra nok, men at de kan bli best, forteller Hassan.

Han forklarer at jobben gir ungdommen eierskap og lagfølelse. De har verdi for nabolaget. 


Ahmed Hassan i Ideelt Security, startet med å sette en regel man måtte følge på biblioteket. Når første regel blir fulgt blir det lettere å lage flere. foto: Irene Dafinceska Naustdal

Færre arrangementer - flere løsninger

Ideelt Security har flere samarbeid enn Deichman på Tøyen og Grünerløkka. De har jobbet på arrangementer for Tøyen Torg og ulike festivaler. Da har de måttet øke bemanningen. Nedstengingen av Norge og færre arrangementer har påvirket ungdom negativt.

– Det har gått utover ungdommene, da det er mindre jobb, sier Hassan.

En løsning Ideelt kom med var å lansere hente- og leveretjenesten Tøyen Leverer.

– Første dag fikk vi 80 bestillinger, informerer Hassan.

I tillegg er de i prosessen av å utvikle flere tjenester som skal hjelpe ungdom i arbeid.

 

Åtte av ti får ny jobb

Hassan forklarer at ungdommene som søker jobb for første gang syns det er vanskelig å skille seg ut, og at konkurransen er tøff. Han presiserer hvor viktig det er at unge får den første jobberfaringen.

– Det skal sies at åtte av ti får seg ny jobb etter å ha vært hos oss, sier han.


Ranveig Stende Johnsen forteller at trivselsvektere fungerer godt fordi det er de samme som jobber, til forskjell fra andre vekterselskap som sender nye vektere. foto: Irene Dafinceska Naustdal

Imponerer med kunnskapen om biblioteket

Avdelingsleder for Deichman Tøyen og Deichman Biblo, Ranveig Stende Johnsen, har stor tro på konseptet.

– Vi ser at det ungdommene ønsker seg mest er en jobb. I rollen som trivselsvekter er de trygge og proffe, og ofte strekker seg lenger enn jobben krever. De lærer seg om biblioteket uten at vi har krevd det, og publikum kommer ofte bort til dem og stiller spørsmål. De forklarer rollen sin, men prøver alltid å hjelpe dem så godt de kan, forteller Johnsen.

Hun opplyser om at biblioteket har et eget sikkerhetsfirma i tillegg som blir koblet inn ved for eksempel innbrudd.

 

Rollemodeller for yngre Tøyenbeboere

Johnsen forklarer at hun opplever et ungt miljø på Tøyen.

– Trivselsvekterne reflekterer beboerne på Tøyen bedre enn vi som jobber på biblioteket. Da mange av oss bor andre steder i byen, bemerker Johnsen.

Hun forteller at de får mye ansvar, både for publikum og lokalene og det tar de på alvor. I tillegg ser hun at yngre gutter som går på Biblo kjenner trivselsvekterne og blir nysgjerrig på biblioteket.

– Det er litt kult å se tøffe gutter som kunne tenke seg å bli bibliotekarer, fordi de kjenner og ser de eldre guttene ha så god kunnskap om biblioteket, avslutter Johnsen.